تبلیغات

طنين ياس/ چه کساني به دنبال قبح‌شکني مسائل زنان هستند؟

طنين ياس/ متن پيش رو در طنين ياس منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
با نگاهي به مسائلي که اخيراً در مورد زنان کشور مطرح است و گويي از سوي جريانات خاصي هم حمايت شده و گسترش پيدا مي‌کند؛از اصلاح قانون خروج زنان از کشور،تک خواني‌هاي زنان و کشف حجاب هنرپيشگان،اين سوال به ذهن مي‌رسد،چه کساني براي سياه‌نمايي وضعيت زنان ايراني تلاش مي‌کنند؟چه کساني به دنبال گشودن درب‌هاي ورود غرب به مسائل زنان کشور هستند؟

چندي پيش کارگروه پيش‌گيري از آسيب‌هاي اجتماعي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري، نخستين نشست تخصصي خود را از سلسله نشست‌هاي تخصصي «سلامت زنان و رفتارهاي پرخطر با تمرکز بر تن فروشي» برگزار کرد. در اين نشست، موضوع مطرح شده از سه منظر جامعه شناسي، پزشکي و جرم شناسي و با حضور کارشناسان اين زمينه تحليل شد.

ژاله شادي طلب، جامعه‌شناسي که مشاور خانم مولاوردي نيز هست، يکي از سخنرانان اين نشست بود که با ارائه آماري درخصوص تن فروشي زنان برگ جديدي از ارائه مستندات در اين مورد را گشود. وي اظهار داشت در تحقيقي که وزارت بهداشت در سال 1386 درخصوص زنان تن‌فروش از 300 نفر از اين زنان، انجام داده است:

« 76 درصد زنان تن‌فروش سابقه فرار از منزل نداشتند. 23 درصد قبل از تن‌فروشي سابقه مصرف مواد مخدر داشتند. 12 درصد سابقه بازداشت و زندان داشتند. 7 درصد از آنها اعلام کردند که تن‌فروشي را اولين بار براي تهيه مواد آغاز کردند. 9 درصد اولين تن‌فروشي را با اجبار همسر و 18 درصد با اجبار والدين که عمدتاً پدر بود، آغاز کردند»

در بخشي ديگر از اظهارات وي ديده مي‌شود: «از اين تعداد زنان 22 درصدشان قبل از تن‌فروشي شاغل بودند و در بخش‌هاي مختلفي بدين شرح مشغول به کار بوده‌اند: 8 درصد کارمند اداري، 7 درصد منشي‌گري، 4 درصد فروشنده، 7 درصد آرايشگري، 5 درصد کارگري و 2 درصد کار سياه و غيرقانوني که عمدتاً فروش مواد مخدر بود. زناني که قبلاً شاغل بودند شغلشان به‌گونه‌اي نبوده است که درآمد کافي را براي اداره زندگي آنها تأمين کند.»

با مشاهده آمار بالا اولين نکته‌اي که توجه را به خود جلب مي‌کند، اين است که بيشترين آمار تن فروشي در زنان شاغل در قشر کارمندان و کمترين آمار متعلق به زناني است که شغل سياه دارند. درحالي‌که تصور عمومي بر آن است که بيشتر زناني که به اين عمل غيراخلاقي مشغول هستند، ساقيان مواد مخدر و افراد سابقه‌دار هستند. همين نکته نشان مي‌دهد که مسئله تن‌فروشي در کشور نياز به راه‌حلهاي فرهنگي دارد؛ اين درحالي است که برگزارکنندگان اين نشست در انتهاي جلسه بزرگترين دغدغه‌شان به رسميت شناختن شغل روسپيگري و قانوني دانستن آن دارند. راه‌کاري که نه تنها باري از اين معضل برنمي‌دارد بلکه باعث قبح‌شکني اين کارغيراخلاقي در سطح جامعه خواهد شد.

گرداننده‌هاي اصلي اين نشست، داراي نگاهي خاص در مسائل زنان بودند

به گزارش طنين ياس، دکتر مريم اردبيلي پژوهشگر حوزه‌ي زنان، براي ارزيابي آمارهاي مطرح شده در اين نشست و بررسي ديدگاه‌هاي ايده‌پردازان اصلي اين جلسه، گفت: ما در کشور محرومان زيادي داريم که به اين راه کشيده مي‌شوند اما شايسته جامعه اسلامي نيست که شرايطي براي رواج اين عمل ايجاد کنيم. برگزاري جلساتي محرمانه با نخبگان مي‌تواند نتايج بهتري براي حل معضل و جلوگيري از اشاعه آن داشته باشد.

وي با توجه به حاضران و سخنرانان اين نشست، اظهار داشت: طيف‌هايي که دعوت شدند متنوع بودند، اما بيشتر افرادي‌که اجازه صحبت کردن داشته و گرداننده اصلي اين جلسه بودند، داراي نگاهي خاص در مسائل زنان بودند؛ مسئولين برگزاري نشست نمي‌توانند ادعا کنند که در اين جلسه صرفاً نخبگان گوناگون اظهار عقيده کردند، بلکه ايده‌پردازان اصلي جلسه به‌گونه‌اي انتخاب شده بودند که همه در يک فضا و بر اساس سلائق خود به موضوع بحث پرداختند.

بيمه شدن زنان روسپي؛ ذيل بند ششم کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

اردبيلي با اشاره به بخش‌هايي از نشست که به ايدز پرداخته بود گفت: بند ششم از کنوانسيون رفع تبعيض درباره مبارزه با قاچاق زنان است و اغلب کشورهاي اسلامي هم بدون تامل به آن پيوسته‌اند. نکته مهم اين بند اين است که کميته اجرايي اين کنوانسيون زماني که شروع به اجراي فعاليت در کشورها مي‌کند گام اول اجراي شدن را قانوني شدن روسپيگري در سطح جامعه مي‌داند؛ بر طبق اين بند اين زنان بايد بيمه شده و فعاليت‌شان به‌عنوان يک شغل پذيرفته شود؛ زيرا ستاد اجرايي اين کنوانسيون اظهار داشته که پس از اجرايي شدن گام نخست است که ما مي‌توانيم از سوءاستفاده‌هاي بيشتر از اين دسته از زنان جلوگيري کنيم.

اين آينده‌پژوه حوزه زنان و خانواده همچنين افزود: با دقت در مسائلي که مطرح شد به اين نتيجه مي‌رسيم که اين يک اتفاقِ اشتباهي نيست که در کشورها رخ داده بلکه يک جريان است که در قالب اجراي کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به کشورها براي پذيرفتن روسپيگري به‌عنوان يک شغل فشار آورده است. در گام نخست کشورها بايد روسپيگري را شغل قانوني دانسته و از روسپي‌ها به عنوان کارگر جنسي ياد کنند تا مورد قبول بند ششم کنوانسيون واقع شوند. اين تابو شکني موجب کم شدن قبح روسپيگري مي‌شود و غرب به دنبال به رسميت شناختن اين شغل است.

وي اظهار داشت: نشست تخصصي سلامت زنان و رفتارهاي پرخطر با تمرکز بر تن فروشي که از سوي معاونت زنان رياست جمهوري برگزار و راه‌کارهايي که در آن مطرح شده است، حلقه اوليه‌اي است بر حرکت تمام کشورهايي که تجربه اجراي بند ششم اين کنوانسيون را داشتند.

وي افزود: در اکثر کشورهايي که در اولين سال عضو کنوانسيون 20 شدند، روسپيگري کاري غيرقانوني بوده است، اما متوليان اجراي کنوانسيون با يک حقه‌زني و تبليس روند قانوني شدن آن را به کشورها تحميل کردند؛ به اين صورت که در بند ششم کنوانسيون فقط عنوان مبارزه با قاچاق زنان مطرح شده، اما در مرحله اجرا با مفاهيم ديگري روبه رو مي‌شويد که اصلاً در بند از آن بحثي نشده است و کساني‌که به اين کنوانسيون مي‌پيوستند، هرگز نمي‌دانستند که در انتها قرار است به قانوني کردن اين عمل غيراخلاقي، پاسخ مثبت بدهند.

اين کارشناس خاطرنشان کرد: زير سرفصل برنامه مبارزه با ايدز به کشورها گفته شد که يکي از راه کارهايي که ايدز در کشور شيوع پيدا کند، روسپي ها هستند و بايد جلوي انتقال از سوي اين افراد گرفته شود و با همين توجيه‌هاي ظاهراً منطقي زير سرفصل ايدز به کشورهايي که روسپي ها را شناسنامه دار مي کردند و به آن‌ها کارت سلامت اختصاص مي‌دادند، کمک‌هاي مالي جدي هم ارائه مي‌دادند.

گام اول تابوشکني برداشته شد!

اردبيلي با اشاره به محتويات اين نشست که از سوي معاونت زنان و رياست‌جمهوري برگزار شد، گفت: در دوره‌هاي مختلف که نگاه‌هاي مختلف دولتي در کشور حاکم بود، هيچ‌گاه همچنين اتفاقي، کليدش به اين شکل در کشور ما نخورد که در يک جلسه عمومي که گروه‌هاي مختلف حضور دارند و قرار هم است رسانه اي شود، به راحتي موضوع روسپيگران و دادن آمار و ارقام متناقض که بعضاً با واقعيات تطابقي ندارد، مطرح شود و به عقيده من اين حرکت همان گام اول تابوشکني است که دارد اتفاق مي‌افتد.

وي اضافه کرد: اساس اين موضوع هيچ‌گاه نمي تواند به عنوان يک شغل معرفي شود زيرا يک زن چه با اختيار و چه از روي اجبار به اين کار تن داده باشد، در هر دوصورت، اين کار نمي‌تواند عنوانِ شغل بگيرد، چون عزت نفس و کرامت انساني در آن به شدت به خطر مي افتد و توهين بزرگي به زنان است.

اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: به شدت مخالف هستم که اين عمل را به سمت کارگرجنسي ناميدن ببريم و بايد به لحاظ حقوقي جرم باقي بماند و در جامعه عادي‌سازي نشود. بهترين راه‌کار اين است که زمينه سازان آن را از بين ببريم نه اينکه بگوييم اين‌ها به بدترين نقطه اضمحلال شخصيت خودشان رسيده‌اند، پس آن‌ها را قبول کنيم.

اردبيلي اظهار داشت: با ثبت و رسمي کردن روسپي‌ها و با ارائه دفترچه بيمه به آن‌ها هرگز نمي‌توانيم کرامت انساني را به اين زن‌ها برگردانيم. ايجاد کمپ و شرايط زندگي سالم براي بازپروري آنان راهکارهاي بهتري هستند و بايد با خودمان محاسبه کنيم که اين نسخه‌ها که درمانگر اوضاع اجتماعي همان کشورهاي غربي هم نبوده‌اند، چه کمکي مي‌توانند به ما بکنند؟

وي افزود: مطرح کنندگان چنين موضوعاتي به دنبال تحقق بندهاي کنوانسيون هستند و نسخه‌ها و راهکارها را از غرب مي‌گيرند و مشوق هاي فکري و مالي خوبي هم در اين زمينه دارند؛ مثلاً اگر اين راهکارها اجرايي شود از سازمان‌هاي بين‌المللي اعتبارات خوبي دريافت خواهند کرد و ممکن است جنبه‌هاي منفعتي ديگري هم در اين زمينه دخيل باشد.

با نگاهي به مسائلي که اخيراً درمورد زنان در کشور مطرح شده و به‌نظر مي‌رسد که از سوي جريانات خاصي هم حمايت شده و گسترش پيدا مي‌کند ؛ از جنبش‌هاي کوچک وپرسروصداي اصلاح قانون خروج زنان از کشور گرفته تا تک خواني‌هاي زنان-که هيچ برخوردي با آن‌ها صورت نگرفته- و کشف حجاب سلسه‌وار هنرپيشگان، اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود که چه کساني براي سياه‌نمايي وضعيت زنان ايراني تلاش مي‌کنند؟ از سوي ديگر چه کساني به دنبال گشودن درب‌هاي ورود غرب به مسائل زنان کشورمان هستند؟

آيا اين حرکات موازي در راستاي مسائل زنان و در ادامه برگزاري چنين نشست‌هايي در کشور، بازي در زمين پروژه آمريکايي-‌انگليسي نفوذ نيست؟

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات