تبلیغات

اختراع لباس ضد تجاوز به زنان در انگليس

العالم/ پس از مطرح شدن نوع پوشش زنان به عنوان علت در معرض اذيت و آزار قرار گرفتن آنها، اين فکر به ذهنش رسيده که با اين پوشش واکنش مردم جوامع مختلف را بسنجد.
"ساره مابل" زن انگليسي، به دنبال شدت يافتن مشکل تعرض به زنان در سراسر جهان و مطرح شدن نوع پوشش زنان به عنوان علت در معرض آزار و اذيت قرار گرفتن آنها، پوششي طراحي کرده که اندام زنان را به طور کامل پوشانده و از آنها در مقابل تعرض حمايت مي کند.

سايت خبري انگليسي "مترو" در گزارشي نوشت: ساره گفته است که پس از مطرح شدن نوع پوشش زنان به عنوان علت در معرض اذيت و آزار قرار گرفتن آنها، اين فکر به ذهنش رسيده که با اين پوشش واکنش مردم جوامع مختلف را بسنجد.

وي افزود: واکنش مردم در کشورهاي مختلف جهان به اين پوشش بسيار قابل توجه است، به عنوان مثال مردم در لندن خيلي به شکل غيرعادي اين پوشش توجه نمي کنند، اما براي آمريکايي ها بسيار جالب توجه است و با دقت به آن مي نگرند.

ساره تاکيد مي کند که اين شيوه تعامل با اين موضوع، اشتباه است و نبايد به زنان آموزش داده شود که چگونه خود را از تعرض مصون نگه دارند بلکه بايد با فرهنگ سازي مناسب زمينه از بين رفتن اين پديده فراهم شود.

ساره مابل در خانواده اي انگليسي و در کنار مادري مسلمان و پدري غيرمسلمان بزرگ شده است.


با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد

https://telegram.me/akharinkhabar

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات