تبلیغات

جملاتي که پدر و مادرها نبايد به کودکان شان بگويند

خراسان/ بعضي والدين با گفتن جملاتي که از لحاظ روان شناسي درست نيست به سلامت روان کودکشان آسيب مي رسانند يا باعث عصبانيت و سردرگمي وي مي شوند؛ بنابراين والدين بايد به نحوه رفتار و سخن گفتن با کودک خود توجه بيشتري نشان بدهند. آن ها بايد در انتخاب کلمات و نحوه بيان دقت کنند و بدانند حرف هايشان روي رفتار و فرهنگ فرزندشان تاثير مستقيم مي گذارد. يک جمله ساده نااميدکننده از سوي والدين مي تواند ذهن کودک را مدت ها درگير و او را سرخورده کند. اين نکته را فراموش نکنيد واژگاني که آزاردهنده هستند هرگز از ذهن پاک نمي شوند و جبران آن سخت است. درست است که گاهي مشکلات زندگي باعث مي شود کنترل اعصاب خود را از دست بدهيد و به رفتار و حرف زدن با کودک و کلماتي که بر زبان مي آوريد، توجه نداشته باشيد؛ اما سعي کنيد هوشيارانه و با شکيبايي با فرزندان خود رفتار کنيد. در ادامه اين مطلب به 11 جمله از رايج ترين اشتباهات کلامي که والدين مرتکب مي شوند، اشاره مي شود.


مناسب سن خودت رفتار کن: بهتر است به جاي آن از اين جمله استفاده کنيد به کودک تان بگوييد: «به نظر مي رسد خيلي عصباني هستي»، «مي دانم وقتي چنين اتفاقي برايت افتاده بسيار غمگين شده اي». چنين جملاتي به کودک آرامش مي دهد و شرايط را براي او قابل تحمل تر خواهد کرد اما جمله «مناسب سن خودت رفتار کن» براي کودک غير قابل درک است.
شوخي بي دليل کردم: دست انداختن کودک اگرچه ظاهرا شرايط را شاد مي کند ولي در بعضي مواقع به شدت مخرب است. شما به عنوان والدين کودک وظيفه داريد او را حمايت کنيد نه اين که باعث اذيت و آزار او شويد. اگر چنين منظوري نداريد، هنگامي که کودک ناراحت است شاد نباشيد.
چرا مثل فلاني نيستي : شما بايد نقاط قوت و ضعف کودکتان را بپذيريد و او را براي اصلاح رفتارهاي اشتباهش تشويق کنيد.
نکن وگرنه برايت بد مي شود : به طور مثال به جاي اين که به کودک بگوييد: «تو حياط اين جوري ندو وگرنه مي افتي» بهتر است بگوييد که: «قبل از دويدن از محکم بودن بند کفش هايت مطمئن باش». در اين صورت شما درباره اشکال کفش صحبت کرده ايد نه ناتواني کودک و از آسيب رسيدن به کودک هم جلوگيري کرده ايد.


چي به تو گفتم : چرا سوالي را مي پرسيد که خودتان جواب آن را مي دانيد؟ اگر از رفتار او رنجيده ايد، بگوييد : «من متاسفم که مجبورم براي بار سوم تکرار کنم که لباست را روي چوب لباسي آويزان کن.»
به تو قول مي دهم که ...: به کودکان نه بايد وعده داد و نه وعده از آن ها گرفت. روابط ما با فرزندان مان بايد بر اساس اعتماد و اطمينان باشد؛ بنابراين همين که به او بگوييد کاري را انجام مي دهيد، بايد بپذيرد که انجام خواهيد داد مگر خودتان قبلا خلاف اين را براي او اثبات کرده باشيد.
تو هميشه يا تو هيچ وقت : تعميم دادن رفتارها مي تواند به هر رابطه اي آسيب بزند چه در مقابل همسرتان قرار گرفته باشيد، چه با مادرتان طرف باشيد و چه کودک تان در برابر شما قرار گرفته باشد، با تعميم دادن رفتارهاي گذشته به موقعيت هاي جديد، مي توانيد به ارتباط تان با او آسيب بزنيد.
مهماني رفتن و شريک شدن فرزندتان در شيطنت هاي بچه هاي ديگر و دلايل رنگارنگي که فهرست کردن شان در مجال اين صفحه نيست، مي توانند رفتارهاي اشتباهي را از سوي فرزندتان رقم بزنند اما هرگز و در هيچ شرايطي او را به هميشه اشتباه کردن متهم نکنيد و حتي اگر اشتباه امروزش را در گذشته هم مرتکب شده بود، با يادآوري اين واقعيت او را به هميشه بد بودن متهم نکنيد.


زود باش: مي دانيم آماده کردن کودک کار آساني نيست؛ اما حتي اگر احساس مي کنيد ديرتان شده است، مدام به فرزندتان نگوييد «زود باش!». به جاي آن که چنين استرسي را به او وارد کنيد و امنيت روانش را با هميشه عجله کردن به خطر بيندازيد، به طور نامحسوس به فرزندتان در سرعت دادن به کارهايش کمک کنيد. گفتن «زود باش، کلافه ام کردي!» نه تنها کمکي به شما براي رسيدن به نتيجه بهتر نمي کند بلکه با درگير کردن کودک تان با استرس، باعث مي شود که بيشتر از قبل کارهايش به تاخير بيفتد و احساس بي کفايتي و ناتواني آزارش دهد.
تو بي نظيري: شايد بخواهيد با تهييج فرزندتان براي کار بيشتر به او انگيزه دهيد؛ اما اگر بعد از هر تلاش او در تشويق کردنش اغراق کنيد به جاي به وجود آوردن انگيزه تلاش، او را به پاداش هاي کلامي خود وابسته مي کنيد. هرگز به خاطر تشويق فرزندتان، او را با بچه ديگران مقايسه نکنيد و اگر در جمع کودکان ديگر کاري دم دستي را انجام داد به خاطر قدرداني از تلاش هايش نگوييد «کارت عالي است»! در عين انگيزه دادن به فرزندتان و گفتن نقاط مثبت کارش، برايش توضيح دهيد که در چه زمينه اي بايد بيشتر تلاش کند و به هيچ وجه از شکست هاي ديگران براي او پله ترقي نسازيد.


گوش هايت نمي شنوند: براي شمايي که تنها چند ساعت از روز فرزندتان را مي بينيد، تمام روز وقت گذراندن با کودک مي تواند گاهي کلافه کننده به نظر برسد و تلاش براي تربيت کردن تمام وقت او، مي تواند شما را مستاصل کند؛ اما مراقب باشيد اين استيصال باعث بالا رفتن صداي شما نشود. بعضي از ما ياد گرفته ايم عصبانيت مان را با تغيير درجه صداي مان نشان دهيم و به او بگوييم: «گوش هايت نمي شنود چه مي گويم؟». اگر به خاطر از کوره دررفتن به خودتان مجوز اين کار را بدهيد در واقع به فرزندتان مي گوييد که وقت ناراضي بودن از شرايط و دلخوري از ديگران، بهترين راه بالا بردن صداست.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات