تبلیغات

مادر مضطرب، کودک مضطرب را تربيت مي کند

باشگاه خبرنگاران/ گاهي اوقات مشکلاتي از قبيل ترس ها و نگراني هاي موجود منجر به بوجود آمدن استرس ها و تداوم آن در کودک مي شود. بعبارت ديگر، مادر مضطرب، کودک مضطرب را تربيت مي کند.

حسين ابراهيمي مقدم روانشناس عنوان کرد: بطور کلي اضطراب عبارت است از يک ترس مبهم که دليل واقعي و قانع کننده اي براي آن وجود نداشته و يا اينکه ديگران به آن اندازه نسبت به آن موضوع ترس ندارند.

وي ادامه داد: اضطراب دلايل متفاوتي را مانند ترس از آينده، خبرهاي ناگوار و بد، ترس از دست دادن پدر و مادر و موارد ديگر را شامل مي شود که اتفاقا عمدتا در بين کودکان بيشتر به چشم مي خورد.

اين روانشناس ادامه داد: گاهي از مواقع،اين اضطراب ها به دليل مسائل و مشکلات فيزيولو‍‍ژيکي است ولي در اکثر مواقع مسائل روانشناسي را به همراه دارد.

ابراهيمي مقدم با بيان اينکه بسياري از اضطراب ها ناشي از داستان پردازي است گفت: بسياري از مواقع اضطراب ها ناشي از افکاري است که از طريق داستان ها،قصه پردازي و مواردي از اين قبيل براي کودک بوجود آمده است.

وي ادامه داد: مواردي از قبيل اينکه من بخاطر کارهاي تو خواهم مرد در ذهن کودک تجلي پيدا مي کند و اين امر موجب مي شود که در عالم خيال ترس از دست دادن آنان را به همراه داشته باشد و از طرف ديگر آينده مبهم و تاريک کودکان که نمي دانند قرار است چه اتفاقي رخ دهد منجر به بروز اضطراب خواهد شد.

ابراهيمي مقدم در پايان به فضاي آرامبخش خانواده تاکيد کرد و گفت: در درجه اول آرامش محيط خانوادگي که منجر به آرامش کودک مي شود و در درجه دوم فراهم آوردن شرايطي که نيازهاي کودک به درستي ارضا شود نيز از مواردي است که باعث کاهش اضطراب و استرس در آنان مي شود.

همچنين خواب درست، تغذيه مناسب، احساس امنيت را در کودک بوجود مي آورد و در حالت هاي شديدتر نياز به يک ملاقات حضوري با روانشناس احساس مي شود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات