تبلیغات

زنان در برابر تغييرات جوي آسيب‌پذيرترند

ايسنا/ کارشناسان مطالعات اقليمي معتقدند که تغييرات جوي مانع جديدي در مسير دستيابي به حقوق مساوي براي زنان است.

کارشناسان هشدار دادند: گرم شدن هوا به زنان بيش از مردان آسيب وارد مي‌کند چرا که زنان در برابر سيل، خشکسالي و بيماري‌هايي که انتظار مي‌رود با تغييرات جوي تشديد شوند، آسيب‌پذيرتر هستند.

آنها بر اين باورند که «تبعيض جنسيتي مرتبط با تغييرات جوي» در کشورهاي فقيرتر و در حال توسعه که نابرابري جنسيتي به طور معمول در آن‌ها بيشتر است، گسترده‌تر خواهد بود و عواقب منفي گرماي جهاني براي زنان در اين کشورها به مراتب شديدتر است. در عين حال نيز منابع مالي کمتري براي مقابله با پيامدهاي اين پديده جوي براي اين کشور‌ها موجود است.

در حقيقت زنان در کشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان شرايط کافي و مطلوب براي بهره‌مندي از برخي توانايي‌ها همچون مهارت شنا کردن يا محروم بودن از فناور‌ي‌هاي ضروري نظير تلفن همراه براي درخواست کمک در شرايط جوي بحراني در برابر حوادث طبيعي آسيب‌پذيرترند. همچنين در برخي جوامع زنان اجازه ندارند بدون حضور همسرشان يا يک همراه مرد از خانه خارج شوند.

پرفسور «هيلاري بامبريک» از دانشگاه سيدني غربي با اشاره به اينکه در حادثه طوفان بنگلادش در سال 1991 ميلادي، 90 درصد از 150 هزار قرباني اين حادثه زن بوده‌اند گفت: تغييرات جوي تمامي مشکلات بزرگ و پيچيده‌اي را که در جهان امروز وجود دارند، تشديد مي‌کند.

همچنين اين استاد دانشگاه افزود: در صورتي که رهبران سياسي در مورد برابري جنسيتي جدي هستند بايد اقدامات مهم و کاربردي در اين زمينه اتخاذ کنند.

بنابراين گزارش، زنان به طور معمول نه تنها بيش از مردان از بلاياي طبيعي رنج مي‌برند بلکه در برابر تاثيرات ناشي از افزايش دما که روزانه شاهد آن هستند آسيب‌پذيرترند.

به گزارش روزنامه اينديپندنت، ‌همزمان با زمان برگزاري نشست سازمان ملل در ماه دسامبر در پاريس که قرار است در آن در زمينه نحوه مقابله با گرماي جهاني توافقي به دست آيد‌ نزديک به 3000 زن از سراسر جهان بر آن هستند از رهبران سياسي درخواست کنند تا در برنامه مقابله با اين پديده جوي، آسيب‌پذيري زنان در کانون توجه قرار گيرد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات