تبلیغات

سه رشته جديد مطالعات زنان ابلاغ شد

قدس آنلاين/ رئيس کارگروه مطالعات زنان شوراي تحول علوم انساني از تصويب و ابلاغ کارشناسي ارشد گرايش‌هاي حقوق زن در اسلام و زن و خانواده و دکتري حقوق زن در اسلام خبر داد .

محمد اسحاقي، با اشاره به آخرين وضعيت بازنگري رشته مطالعات زنان گفت: کارشناسي ارشد گرايش‌هاي حقوق زن در اسلام و زن و خانواده و همچنين براي اولين بار دکتري حقوق زن در اسلام بعد از بررسي در کارگروه مطالعات زنان و تصويب در شوراي تحول و ارتقا علوم انساني و بررسي تکميلي در وزارت علوم به تصويب نهايي رسيد و ابلاغ شد.
وي ادامه داد: چند رشته و گرايش پيشنهادي ديگر نيز در دست بررسي است که از مهمترين آنها مي توان به گرايش زن و خانواده در مقطع دکتري اشاره کرد.
رئيس کارگروه مطالعات زنان شوراي تحول علوم انساني افزود: پيش نويس سرفصل هاي اين رشته تهيه شده و بخش عمده آن به تاييد و تصويب رسيده است و فرآيند بررسي و تصويب آن به سرعت در حال طي شدن است.
وي افزود: پيشنهاد هاي ديگر هم هست که هنوز کليات آن تصويب نشده بعد از تصويب اعلام خواهد شد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات