تبلیغات

سوپ و آش/ سوپ رژيمي اين بار با مرغ و کدو

ايران بانو/ چي لازم داريم:
سينه مرغيک عدد
کدويک عدد
هويجيک عدد
فلفل قرمزنوک قاشق چايخوري
سير2 حبه
آب2 پيمانه
نمک و فلفل به اندازه لازم

چطور بپزيم:
مرغ را با دو پيمانه آب، نمک، فلفل و پياز نگيني شده و سير بپزيد.
هويج را نگيني خرد کنيد و بپزيد.
کدوي رشته شده را 5 دقيقه بخارپز کنيد و روي بقيه مواد بريزيد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات