تبلیغات

عرفان امام علی (ع)، از دیدگاه ابونصر سراج طوسی

مقدمه

امام علی(ع)، در فرهنگ اسلامی دارای جایگاه ویژه و مهمی است.به همین جهت در شاخه های مختلف علوم اسلامی، مقام علمی آن حضرت مورد توجه قرار می گیرد.در برخی از این علوم، همچون علم کلام، اختلافات اساسی اهل تسنن و تشیع ظهور و بروز می کند؛زیرا اصولا بحث«امامت و خلافت»، عامل مهم و اساسی انشعاب مسلمانان به شیعه و سنی شده است.اما بر عکس در«عرفان اسلامی»قرابت و نزدیکی دیدگاهها درباره مقام عرفانی و معنوی آن حضرت مشاهده می شود.ارادت و دلبستگی شیعه به امام علی(ع)امری طبیعی است؛زیرا شیعه، خود را پیرو و مرید آن حضرت می داند، اما آنچه قابل توجه است، دیدگاه عرفای اهل تسنن درباره حضرت است.

جهت آگاهی بیشتر از دیدگاه عرفای اهل تسنن درباره عرفان امام علی(ع)«ابو نصر سراج طوسی»را به جهت قدمت و اهمیت اثر عرفانی کتاب اللمع فی التصوف وی، برمی گزینیم و نظرات او را درباره«عرفان امام علی(ع)»در چند محور ذیل به طور خلاصه بیان می کنیم:

1-شرح حال مختصر ابو نصر سراج طوسی.

2-معرفی کتاب اللمع وی.

3-عناوین مهم عرفانی امام علی(ع)از دیدگاه ابو نصر سراج.


1.شرح حال مختصر ابو نصر سرّاج طوسی

نام او، عبد الله بن علی بن محمد بن یحیی و کنیه اش «ابو نصر»و لقبش«طاووس الفقراء»و مشهور به«سراج طوسی» است.تاریخ ولادت وی مشخص نیست، ولی وفات او را اغلب در سال 378 ه.ق دانسته اند.

ابو نصر، در خانواده ای زاهد به دنیا آمد و طبق یک روایت تاریخی، پدرش در حال نماز وفات یافته است. 1 با جست وجو در بسیاری از منابع و مآخذ عرفانی، از جزئیات زندگی ابو نصر سراج، اطلاعات زیاد و جامعی به دست نمی آید. 2 اما آنچه مسلم است، این است که وی از علما و محدثان و فقها و عرفای مشهور اهل سنت در قرن چهارم هجری است.


2.معرفی مختصر کتاب اللمع ابو نصر سراج طوسی

ابو نصر سراج، همچنان که در مقدمه کتاب اللمع آورده است، این کتاب را به خواهش یکی از دوستانش که البته نامش را ذکر ننموده، تألیف کرده است.این کتاب از متون و منابع اصیل و مهم و قدیم و معتبر عرفان اسلامی به حساب می آید که هدف از تألیف آن، منطبق نشان دادن اصول و مبانی عرفان با قرآن و روایات پیامبر(ص)است.

کتاب اللمع، تأثیرات مهمی بر آثار عرفانی پس از خود، داشته 


....................................................... کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شماره 73 (صفحه 41)


است؛از جمله بر کتاب کشف المحجوب هجویری و الرسالة القشیریه ابو القاسم قشیری و احیاء العلوم غزالی و...متن این کتاب که به زبان عربی نگارش یافته، در سال 1914 میلادی، توسط نیکلسون تصحیح شده و با مقدمه و ترجمه خلاصه کتاب به انگلیسی، به انضمام فهرستهای گوناگون، به چاپ رسیده است. 3


3.عناوین مهم عرفان امام علی(ع)از دیدگاه ابو نصر سراج

یکی از بخشهای سیزده گانه اللمع را«کتاب الصحابة رضوان الله علیهم»تشکیل می دهد که در حقیقت از نظر ترتیب، بخش ششم کتاب به حساب می آید و صفحات 119 تا 141 اللمع را در بر می گیرد.

کتاب الصحابه دارای بابهای ذیل است:

-«باب فی ذکر اصحاب رسول الله صلعم و معانیهم رضی الله عنهم»، که در پی آن بابهایی درباره خلفای سه گانه و حضرت علی(ع)آورده شده است.

-«باب صفة اهل الصفة رضوان الله علیهم اجمعین»، که درباره«اهل صفّه»است.

-«باب فی ذکر سایر الصحابة فی هذا المعنی»، که درباره دیگر اصحاب است.

ابو نصر سراج، پس از«باب ذکر اصحاب رسول الله و معانی آنان(رض)»، همچنان که شیوه عرفای اهل سنت است، پس از آوردن بابهایی در توصیف خلفای سه گانه، بابی دیگر با عنوان «باب فی ذکر علی بن ابی طالب رضی الله عنه» 4 آورده است.در این باب، ابو نصر سراج به ابعاد عرفانی امام علی(ع)و شخصیت حضرت پرداخته است.آنچه را که وی گفته، در محورهای ذیل می توان بیان کرد:


1-امام علی(ع)، صاحب علم لدنی.

ابو نصر سراج در ابتدای«باب ذکر علی بن ابی طالب(رض)» با دو واسطه به نقل از جنید بغدادی، عارف معروف قرن سوم می گوید:

«رضوان و خشنودی خداوند بر امیر مؤمنان علی(رض)باد که اگر به جنگ ها سرگرم نمی شد، قطعا معانی فراوانی از این علم ما[عرفان ]به ما افاده می کرد.او مردی است که علم لدنی به وی اعطا شده است.و علم لدنی، همان علمی است که به خضر(ع) اختصاص دارد.و خداوند متعال می فرماید:«و علمناه من لدنا علما 5 » 6 .

درباره«علم لدنی»مفسر معاصر و بزرگ شیعه، علامه طباطبایی می گوید:

«این علم...علمی است که غیر خدا کسی در آن صنعی و دخالتی ندارد.و چیزی از قبیل حس و فکر در آن واسطه نیست.و


....................................................... کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شماره 73 (صفحه 42)


خلاصه از راه اکتساب و استدلال به دست نمی آید.دلیل بر این معنا، جمله(من لدنا)است که می رساند منظور از آن علم، علم لدنی و غیر اکتسابی و مختص به اولیاء است و از آخر آیات استفاده می شود که مقصود از آن، علم به تأویل حوادث است.» 7


2-ویژگی امام علی(ع)نسبت به دیگر اصحاب از جهت کمال عقل و علم و بیان:

ابو نصر سراج، در این باره می گوید:

«امیر مؤمنان [علی ](رض)، در بین همه اصحاب رسول الله به معانی بزرگ و اشارات لطیف و سخنان بی نظیر و عبارت و بیان توحید و معرفت و ایمان [و علم ]و غیره اختصاص یافته و دارای خلق و خوی بزرگی است که اهل حقایق از صوفیه 8 بدان تعلق و تخلّق دارند.و اگر همه آنها را ذکر کنیم، کتاب طولانی می شود.» 9

ابو نصر سراج-به گفته خودش-به خاطر جلوگیری از طولانی شدن کتاب و رعایت اختصار، پاره ای از سخنان و فضائل حضرت را ذکر می کند و از جمله چند سخن و حدیث از امام علی(ع)را نقل می نماید.

2-1-سخنان امام علی(ع)درباره خداشناسی:

«از امیر مؤمنان(رض)سؤال شد، به چه چیزی پروردگارت را شناختی؟پاسخ داد:«بما عرفنی نفسه، لا تشبهه صورة، و لا یدرک بالحواس.و لا یقاس بالناس، قریب فی بعده، بعید فی قربه، فوق کل شی، و لا یقال شی ء تحته و تحت کل شی، و لا یقال شی ء فوقه، امام کل شی ء و لا یقال شی ء امامه، داخل فی الاشیاء لا کشی و لا من شی ء و لا فی شی ء و لا بشی ء و سبحان من هو هکذی و لا هکذی غیره.» 10

یعنی:به آنچه که خودش را به من شناساند، هیچ صورتی شبیه به او نیست و با حواس درک نشود.و با مردم مقایسه نشود. در عین دوری، نزدیک است و در عین نزدیکی دور.بالاتر از هر چیزی است و گفته نمی شود چیزی تحت اوست و یا تحت هر چیزی است.و گفته نمی شود چیزی بالای اوست.در جلوی هر چیزی است، نه همچون شی و از چیزی نیست و در چیزی نیست. و به واسطه چیزی وجود ندارد.منزه است کسی که این چنین است و غیر او چیزی نیست.

و سخن دیگر حضرت درباره خداشناسی:

«و امیر مؤمنان، همواره در خطبه اش می گفت:«خلق الاشیاء لا من شی ء کان معه و لا عن شی ء احتذاه و لا عن شی امتثله فکل صانع فمن شی ء صنع و کل عالم فمن بعد جهل علم و الله تعالی عالم لا من بعد جهل.» 11

یعنی:اشیاء را خلق کرد نه از چیزی که با او باشد و نه از چیزی که در مقابلش باشد و نه از چیزی که از او فرمان برد.پس ساختن هر سازنده ای از چیزی است و هر عالمی بعد از جهل است که می داند، در حالی که خدای تعالی عالم است نه بعد از جهل.

2-2-سخنان امام علی(ع)درباره ایمان:

ابو نصر سراج درباره سخنان امام علی(ع)در خصوص ایمان می گوید:

«و سخن حضرت درباره ایمان، همچنان که عمرو بن هند از وی ذکر نموده، این است که:از علی(رض)شنیدم که می فرمود: «الایمان یبدو لمظة بیضاء فی القلب فکلما ازداد الایمان ازداد القلب بیاضا فاذا استکمل الایمان ابیض القلب و انّ النفاق یبدو لمظة سوداء فی القلب فکلما ازداد النفاق ازداد القلب سوادا فاذا استکمل النفاق اسودّ القلب» 12

یعنی:ایمان با نقطه سفیدی در قلب ظاهر می شود.و هر موقعی که ایمان زیاد شود، سفیدی قلب افزون می گردد و هنگامی که ایمان کامل شود، همه قلب سفید می گردد.و همانا، نفاق با نقطه سیاهی در قلب ظاهر می شود.و هر موقعی که نفاق زیاد شود، سیاهی قلب افزون می گردد.و هنگامی که نفاق کامل شود، همه قلب سیاه می گردد.

و مطلب دیگری که ابو نصر سراج به نقل از امام علی(ع) درباره ایمان می گوید، آن است که:

«مردی در برابر علی بن ابی طالب(رض)برخاست و درباره ایمان سؤال کرد.حضرت فرمود:«الایمان علی اربع عالم، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد» 13 پس از آن صبر را در رده مقامات و نیز هر یک از یقین و عدل و جهاد را در رده مقامات توصیف نمود.بنابراین اگر انتساب آن گفتار به حضرت، صحیح باشد، پس او اولین فردی است که درباره«احوال»و«مقامات»سخن گفته است.» 14

حدیث فوق در نهج البلاغه نیز آمده است، منتها حدیث در آنجا بدین گونه است که هر یک از چهار رکن صبر و یقین و عدل و جهاد را بر چهار قسم، تقسیم نموده است. 15

2-3-امام علی(ع)، اولین بیان کننده«احوال»و«مقامات»:

ابو نصر سراج، در انتهای یکی از احادیث ذکر شده در قبل که درباره ایمان بود، می گوید:در صورت صحت انتساب حدیث به حضرت علی(ع)وی اولین گوینده درباره«احوال»و«مقامات» است.

بحث«احوال»و«مقامات»یکی از مباحث مهم و اساسی عرفان اسلامی را تشکیل می دهد و اغلب عرفا در کتابهای عرفانی خود، این بحث را به تفصیل آورده اند. 16 از جمله خود ابو نصر سراج، یک بخش مهم از کتاب اللمع را به احوال و مقامات اختصاص داده و آن را«کتاب الاحوال و المقامات»نامیده است. 17

وی توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا را جزو مقامات ذکر نموده و مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجاء، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده و یقین را در زمره احوال دانسته است.

«احوال»در لغت جمع حال است و در اصطلاح عرفان، عبارت است از آنچه که گاهی از عالم غیب در دل سالک وارد می شود.جنید بغدادی، عارف مشهور قرن سوم در تعریف حال می گوید:«حال، نازلی است که در قلب فرود آمده و دوام ندارد.». بنابراین حال از نوع موهبت الهی است.در تعریف حال دو خصوصیت در نظر گرفته شده است:یکی آنکه از نوع موهبت و لطف الهی است و از جانب خداست و دیگر آنکه، زودگذر است و بی دوام.

«مقامات»، در لغت جمع مقام است و در اصطلاح عرفان، عبارت است از مرتبه ای از مراتب سیر و سلوک که در تحت قدم سالک آید و محل استقامت وی گردد و زوال نپذیرد.مقام، جزو


....................................................... کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شماره 73 (صفحه 43)


مکاسب است؛یعنی از راه ریاضت و مجاهدت و تلاش، حاصل می شود.در خصوصیت مقام، دو صفت در نظر گرفته شده است: یکی آنکه حاصل تلاش و کوشش و ریاضت سالک و بنده است و دیگر آنکه دارای ثبات و دوام باشد. 18

اما در خصوص«احوال»و«مقامات»و نسبت آنها با امام علی(ع)، آنچه که حق است، این است که نه تنها حضرت سخنان و گفتارهای ارزشمندی درباره آنها دارد، 19 بلکه او خود مظهر تام و تمام همه احوال و مقاماتی است که در سخنانش تجلی یافته است.

2-4-سخن امام علی(ع)درباره«سالم ترین افراد»:

ابو نصر سراج، سخن دیگری از امام علی(ع)نقل می کند و می گوید:

«از امیر مؤمنان(رض)سؤال شد، سالم ترین مردم از عیوب کیست؟حضرت فرمود:من جعل عقله امیره و حذره وزیره و الموعظة زمامه و الصبر قایده و الاعتصام بالتقوی ظهیره و خوف الله تعالی جلیسه و ذکر الموت و البلی انیسه.» 20

یعنی:کسی که عقل را امیر بر خود و احتیاطش را وزیر و موعظه را زمام و صبر را راهنما و اعتصام به تقوا را پشتیبان و خوف از خدای تعالی را همنشین و یاد مرگ و مصیبت را همدم خویش قرار دهد.

2-5-ایراد«حدیث قلوب»خطاب به کمیل:

ابو نصر سراج می گوید:

«و علی(رض)، در حدیث کمیل بن زیاد فرماید:«ها انها هنا علم لو وجدت له حملة و أشار الی قلبه.» 21 صاحب اللمع، پس از نقل سخنان فوق به عنوان نتیجه می گوید:

«بنابراین ویژگی علی(ع)در بین اصحاب، به بیان و تعبیر از توحید و معرفت است.و بیان از کامل ترین معانی و بالاترین احوال است.خدای تعالی می فرماید:«و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس.» 22 و«هذا بیان للناس.» 23 و بنده جز با بیان به کمال شرفش نمی رسد؛زیرا اینگونه نیست که هر کسی که دارای عقل است، علم داشته باشد و اینکه هر کسی که دارای علم باشد، بتواند به نیکی بیان کند.بنابراین، در صورتی که به بنده «عقل»و«علم»و«بیان»اعطاء شود، به کمال می رسد.» 24
3-امام علی(ع)پاسخ دهنده سؤالات اصحاب:

ابو نصر سراج در این باره می گوید:

«و از اصحاب رسول الله(ص)مشهور است که هر گاه چیزی از امور دین بر آنان مشکل می شد، از علی(رض)سؤال می نمودند و حضرت مشکل آنان را تبیین می کرد.» 25


4-زهد و عدم دلبستگی امام علی(ع)به دنیا:

صاحب اللمع، به جنبه دیگری از شخصیت امام علی(ع) پرداخته و درباره زهد حضرت می گوید:

«همچنین از حضرت نقل شده است که روزی بر در خزانه بیت المال ایستاده بود و می گفت:«یا صفراء و یا بیضاء غری غیری» ای طلا و ای نقره!غیر مرا فریب ده.و درباره او گفته شده است که پیراهنی را که سه درهم خریده بود، پوشید و آن را از سر انگشتانش برید.و نیز روایت شده است که حضرت در قبال اجرتی کار کرد و به جای اجرت یک مد خرما گرفت و برای رسول الله(ص) برد، تا آن را غذای خویش کند.و از حضرت روایت است که به عمر بن خطاب(رض)گفت:«ان اردت ان تلقی صاحبک فرقع قمیصک و اخصف نعلک و قصر املک و کل دون الشبع.»اگر می خواهی دوستت را ملاقات کنی، پس پیراهن و کفشت را پینه بزن و آرزویت را کم کن و تا حد سیر نشدن غذا بخور.» 26

ابو نصر سراج، پس از بیان مطلب فوق، زهد امام علی(ع)را از قول امام حسن(ع)بیان می دارد:«و گفته می شود، هنگامی که حضرت [علی(ع)]کشته شد، [امام ]حسن(رض)بر بالای منبر کوفه رفت و گفت:«یا اهل الکوفه لقد قتل بین ظهرانیکم امیر المؤمنین رضی الله عنه و الله انه ما خلف من الدنیا شیئا الا اربعمائة درهم و کان قد عزلها لیشتری بها خادما یخدمه.» 27

یعنی:ای اهل کوفه!به تحقیق امیر مؤمنان(رض)در میان شما کشته شد.به خدا سوگند که او از دنیا به جز چهار صد درهم به جا نگذاشت که آن را برای خرید خادمی، کنار گذاشته بود.


5-امام علی(ع)راهنمای عمر:

ابو نصر سراج، جمله مشهور عمر را نقل کرده و می گوید:

«و از عمر(رض)نقل است که گفت:«لو لا علی رضی الله عنه لهلک عمر» 28 اگر علی(رض)نبود، قطعا عمر هلاک شده بود.


6-حال امام علی(ع)در هنگام نماز:

شیخ ابو نصر سراج به احوال امام علی(ع)در هنگام نماز پرداخته و می گوید:

«علی(رض)در هنگام رسیدن وقت نماز، می لرزید و رنگش دگرگون می شد.به او گفته می شد، ترا چه می شود ای امیر مؤمنان؟!پاسخ می داد:«جاء وقت امانة عرضها الله تعالی علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان فلا ادری احسن اداء ما احتملت ام لا.» 29

یعنی:فرا رسید وقت امانتی که خدای تعالی آن را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشت.پس، از برداشت آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند، ولی انسان آن را برداشت.بنابراین نمی دانم 


....................................................... کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شماره 73 (صفحه 44)


آیا به نیکی امانت را حمل می کنم و یا خیر؟

در سخن فوق، بخشی از آیه 72 سوره احزاب که به«آیه امانت»مشهور است، استفاده شده است.مفسران در پاسخ این سؤال که منظور از امانت چیست، نظرات مختلفی ارائه کرده اند. از جمله امانت را به«تکلیف»و«عقل»و«سخن لا اله الا الله»و «اعضای بدن»و«امانتهای مردم و وفای به عهد»و«معرفت» دانسته اند. 30 علامه طباطبایی منظور از امانت را«ولایت الهی» می داند.بنابراین از نظر وی، منظور از آیه این است که در آسمان و زمین استعداد حمل ولایت الهی وجود ندارد و حال آنکه در انسان این استعداد و صلاحیت وجود دارد. 31 علامه طباطبایی در بحث روایی مربوط به آیات 63-73 سوره احزاب که آیه امانت نیز جزء آن است، به نقل از کتاب کافی و از قول امام صادق(ع)درباره «امانت»در آیه مذکور می گوید:

«این امانت، عبارت است از ولایت امیر مؤمنان(ع).»

و در توضیح آن می نویسد:

«منظور از ولایت امیر مؤمنان(ع)آن ولایتی است که اولین نفر از این امت که بدان رسید امیر المؤمنین بود، و آن ولایت که اولین کسی که از امت اسلام فتح بابش را کرد، علی بود، عبارت است از اینکه آدمی به جایی از تکامل برسد، که خدای سبحان عهده دار امور او شود و این از راه مجاهده و عبادت خالصانه به دست می آید.» 32

توضیح فوق از مرحوم علامه طباطبایی در خصوص آیه امانت با روایتی که ابو نصر سراج از امام علی(ع)نقل نموده، سازگاری دارد؛زیرا نماز و خصوصا نماز امام علی(ع)مظهر بارز عبودیت خدای تعالی است.


7-نقل دو سخن دیگر امام علی(ع):

ابو نصر سراج طوسی، در پایان«باب ذکر علی(رض)»دو روایت دیگر از حضرت علی(ع)را نقل می کند:یک حدیث، مربوط به نفس است.وی می گوید:

«و علی(رض)فرمود:«ما انا و نفسی الا کراعی غنم کلما ضمها من جانب انتشرت من جانب». 33

یعنی:من و نفسم همچون چوپان و گوسفندان هستیم، که هر گاه چوپان از یک سمت آنها را گرد آورد، از سمت دیگر پراکنده شوند.

شیخ ابو نصر، پس از نقل سخن فوق، امام علی(ع)را پیشوای کسانی می داند که بر گرد دنیا نمی چرخند و اگر بدون طلب، دنیا برای آنان جمع شود، آن را ترک کرده و گریزان می شوند. 34

اما روایت دیگر که آخرین روایت این باب را تشکیل می دهد، چنین است:

«و از علی(رض)روایت است که فرمود:«الخیر کله مجموع فی اربعة الصمت و النطق و النظر و الحرکة، فکل نطق لا یکون فی ذکر الله تعالی فهو لغو و کل صمت لا یکون فی فکر فهو سهو و کل نظر لا یکون فی عبرة فهو غفلة و کل حرکة لا تکون فی تعبد الله فهی فتوة فرحم الله عبدا جعل نطقه ذکرا و صمته فکرا و نظره عبرة و حرکته تعبدا و یسلم الناس من لسانه و یده.» 35

یعنی:همه خیر در چهار چیز جمع شده است:صمت و نطق و نظر و حرکت.پس در هر نطقی که ذکر خدای تعالی نباشد، همان لغو است و هر خاموشی که با فکر نباشد، فراموشی است و در هر نظری که عبرت نباشد، غفلت است و در هر حرکتی که بندگی نباشد، همان سستی است.بنابراین، خداوند رحمت کند بنده ای را که نطقش را ذکر قرار دهد و خاموشی اش را فکر و نظرش را عبرت و حرکتش را بندگی، و مردم از دست و زبانش در امان باشند.

این نکته نیز گفتنی است که ابو نصر سراج در اواخر«باب ذکر علی(رض)»متذکر می شود که امثال این مطالب از علی(ع)که مربوط به احوال و اخلاق و افعال عرفا و اهل اشارات و مواجیه می باشد، بسیار است 36 و طبق شیوه خود در سراسر کتاب اللمع، مطالب را به اختصار بیان می کند.


نقدی بر سخن ابو نصر سراج طوسی:

هر چند ابو نصر سراج طوسی، در کتاب اللمع خود، بابی به امام علی(ع)اختصاص داده و درباره عظمت حضرت و مقام عرفانی و سخنان او مطالبی آورده است-که در مجموع نشانگر احترام و عظمت آن حضرت در عرفان است-اما در برخی از جاهای همین کتاب، بعضی از سخنان حضرت را به دیگران نسبت داده است و حال آنکه اصل سخن از آن حضرت است. مثلا در«بابی در ذکر آنان که درباره رؤیت قلبی در خطایند»در ضمن بحث از رؤیت قلبی می گوید:

«و آنکه از تابعین بود و گفت:«لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اشاره به حقیقت یقین خود و صفای وقت خویش کرده و از روی غلبات وجد خود، درباره آن سخن گفته است.» 37

این حدیث، همچنان که در منابع احادیث شیعی آمده است، در اصل از امام علی(ع)است 38 و همان طوری که می دانیم، حضرت علی(ع)از اصحاب خاص حضرت پیامبر(ص)است؛ بنابراین، ابو نصر سراج که در انتهای کتاب خود، خطا و اشتباه فرقه های مختلف را بازگو کرده، در انتساب این حدیث، خود دچار اشتباه شده است.

البته این احتمال وجود دارد که یکی از تابعین-طبقه بعد از اصحاب پیامبر(ص)-سخن آن حضرت را نقل کرده و مورد استفاده قرار داده باشد و ابو نصر سراج، بدون توجه، آن سخن را به یکی از تابعین نسبت داده است.

ضمنا با توجه به اینکه آن حدیث از امام علی(ع)است، در آن صورت نمی توان«غلبات وجد»را که ابو نصر سراج نوعا آن را در عرفایی همچون«با یزید بسطامی»و«شبلی»و«ابو الحسین نوری» و دیگر عرفای«شطحیات گو»سراغ دارد، به امام علی(ع)نسبت داد.البته در این مقاله، مجال پرداختن تفصیلی به بحث «شطحیات»نیست.


پانوشتها:

(1).جستجو در تصوف ایران، دکتر زرین کوب، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1376، ص 67.

(2).ر.ک.به:صفحات اولیه مقدمه انگلیسی نیکلسون بر اللمع. چاپ لیدن، 1914.


....................................................... کتاب ماه ادبیات و فلسفه » شماره 73 (صفحه 45)


(3).این کتاب برای بار اول در ایران، توسط اینجانب و آقای دکتر محمود خورسندی و آقای علی اشرف امامی به همراه متن اصلی به فارسی ترجمه شده و جلد اول آن توسط نشر فیض در سال 1380 منتشر شده است.

(4).ابو نصر سراج، همچون دیگر عرفا و نویسندگان اهل تسنن، درباره اصحاب پیامبر(ص)و نیز امام علی(ع)، عبارت«رضی الله عنه»را به کار می برد.

(5).سوره کهف، آیه 65.یعنی:و از نزد خود به او دانشی آموخته بودیم.

(6).اللمع، با تصحیح نیکلسون، چاپ لیدن، 1914، ص 129.

(7).المیزان فارسی، کانون انتشارات محمدی، 1354، ج 26، ص 226.

(8).ابو نصر سراج، دو لفظ«صوفیه»و«عرفا»را به صورت مترادف به کار می برد.اینکه رابطه عرفان و تصوف چیست، در این مختصر نمی توان بدان پرداخت.آنچه که مربوط به سیره امام علی(ع)و دیگر امامان(ع)است، تصوف را مذمت کرده اند و عرفان را تأیید نموده اند.

(9).اللمع، صص 129-130.

(10).اللمع، ص 130.

(11).همان.

(12).همان.

(13).یعنی:ایمان بر چهار رکن:صبر و یقین و عدل و جهاد استوار است.

(14).اللمع، ص 130.

(15).نهج البلاغه با ترجمه و شرح فیض الاسلام، حکمت 30 از جزء ششم، انتشارات زرین، ص 1099 و نهج البلاغه با ترجمه محمد دشتی، مؤسسه انتشارات ائمه(ع)، چاپ اول، 79، حکمت شماره 31، ص 628.

(16).از جمله، ابو القاسم قشیری در الرسالة القشیریه با تحقیق دکتر عبد الحلیم محمود و دکتر محمود بن شریف، انتشارات بیدار قم، چاپ اول، 1374، صص 123-124 و صص 168-399 و صص 445-458.و مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة عز الدین محمود کاشانی، با تصحیح استاد جلال الدین همایی، مؤسسه نشر هما، چاپ سوم، 1367، ص 125 و باب نهم در مقامات، صص 366-399 و باب دهم، در بیان احوال، ص 404 و بعد از آن.

(17).اللمع، صص 41-72.

(18).ر.ک.به:مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، عز الدین محمود کاشانی، ص 125 و پس از آن.

(19).از جمله ر.ک:به:نهج البلاغه و کتاب منتخب الغرر، فضل الله کمپانی، انتشارات مفید، 1362.

(20).اللمع، ص 130.

(21).همان، ص 130.یعنی:بدان، همانا در اینجا علمی است، اگر حاملانی برای آن می یافتم و اشاره به قلبش نمود.این حدیث که با عبارت«یا کمیل ان هذه القلوب اوعیة»شروع می شود، «حدیث قلوب» نام گرفته است و از جانب امام علی(ع)خطاب به کمیل-از اصحاب خاص و سرّ او-بیان گردیده است.ر.ک.به:نهج البلاغه فیض الاسلام، انتشارات زرین، حکمت 139، ص 1154 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 312 و اربعین شیخ بهائی با ترجمه خاتون آبادی، ص 541 و بعد از آن.

(22).سوره آل عمران، آیه 187.یعنی:و[یاد کن ]هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده، پیمان گرفت که حتما باید آن را برای مردم بیان نمائید.

(23).سوره آل عمران:آیه 138.یعنی:این برای مردم، بیانی است.

(24).اللمع، صص 130-131.

(25).همان، ص 131.

(26).همان، ص 131.

(27).همان.

(28).همان.

(29).همان، صص 131-132.

(30).المیزان فارسی، ج 32، ص 243.

(31).همان، ص 239.

(32).همان، ص 246.

(33).اللمع، ص 132.این روایت از قول امام علی(ع)در صفحات 83 و 84 کتاب مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة عز الدین محمود کاشانی، نیز آمده است.

(34).اللمع.ص 132.

(35).همان.

(36).همان، ص 132.

(37).همان، ص 429.

(38).از جمله.ر.ک:منتخب الغرر، فضل الله کمیانی، ص 63.

پایان مقاله
نویسنده : خیاطیان، دکتر قدرت الله

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات