تبلیغات

معرفي کتاب/ «عطيه برتر» رساله اي درباره عشق

  X  

تاریخ خبر : سه‌شنبه 1394.08.12 - 19:09

معرفي کتاب/ «عطيه برتر» رساله اي درباره عشق

آخرين خبر/ عشق‌ زندگي‌ است. عشق‌ هرگز خطا نمي‌کند، و زندگي، تا زماني‌ که‌ عشق‌ هست، به‌ خطا نمي‌رود. در بنيانِ تمامي‌ مخلوقات، عشق‌ همچون‌ عطيه‌ي‌ برتر حاضر است‌. زيرا هنگامي‌ که‌ هر چيز ديگري‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد، عشق‌ مي‌ماند. ‍پائولو کوئليو در اين کتاب به بازآفريني تحليل هري دروموند برنامه ‍پولس رسول به قرنتيان مي ‍پردازد و در اين تحليل، سه فضيلت براي انسان بر مي شمرد: ايمان، دانش و عشق و نتيجه مي گيرد که عشق فضيلت برتر انسان است.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات