تبلیغات

قند پارسي/ داستان ضرب المثل «ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي کند»

  X  

تاریخ خبر : چهارشنبه 1394.08.13 - 13:36

قند پارسي/ داستان ضرب المثل «ميمون پير دستش را داخل نارگيل نمي کند»

نمکستان/ در هندوستان ، شکارچيان براي شکار ميمون ها سوراخ کوچکي در نارگيل ايجاد مي کنند و يک موز در آن مي گذارند و زير خاک پنهان مي کنند.
ميمون جوان و بي تجربه دست در نارگيل مي برد و به موز چنگ مي اندازد ، اما ديگر نمي تواند دست اش را بيرون بکشد ، چون مشت اش از دهانه سوراخ خارج نمي شود. فقط به خاطر اين که حاضر نيست ميوه را رها کند. در اين جا ، ميمون درگير يک جنگ ناممکن معطل مي ماند و سرانجام شکار مي شود. همين ماجرا ، دقيقاً در زندگي ما هم رخ مي دهد. ضرورت دستيابي به چيزهاي مختلف در زندگي ، ما را زنداني آن چيزها مي کند. در حقيقت متوجه نيستيم که از دست دادن بخشي از چيزي، بهتر است تا از دست دادن کل آن چيز. در تله گرفتار مي شويم، اما از چيزي که به دست آورده ايم، دست نمي کشيم، خودمان را عاقل مي دانيم؛ اما (از ته دل مي گويم) مي دانيم که اين رفتار يک جور حماقت است.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات