تبلیغات

دو خط کتاب/ درد يعني باز هم دوستت دارم

آخرين خبر/ ادوارد: ميدوني فرق بين درد و رنج چيه؟
آنا: چه فرقي ميکنه؟ وقتي دوتاشون بدن
ادوارد: وقتايي که باهات حرف ميزنم و
حواست پيش يکي ديگه س،
اين ميشه رنج!
آنا: خب درد چيه اونوقت؟؟
ادوارد : که با اين حال باز دوستت دارم!

از کتاب اسب هاي لنونگراف شبيه ما نيستند
رابرت کيوساکي

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات