تبلیغات

دو خط کتاب/ شروع برزخ تنهايي

آخرين خبر/ آدم هايي هستن توي زندگي، نه نزديک، که گاهي حتي هزار فرسنگ دورتر،
ولي انگار اين آدم ها هميشه بايد باشن، چسبيده به تو، چشم تو چشم با تو، همنفس با تو.
اين آدم ها انگار حق تو هستن، مال تو هستن و تو امروز براي من اين نقش رو داري و امان از وقتي که اين آدم ها گم و گور بشن و نباشن،
برزخ از همون موقع شروع ميشه....

برگرفته از کتاب «زندگي منفي يک» نوشته «کيوان ارزاقي»

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات