تبلیغات

دو خط کتاب/ وقتي که تنهاييد

آخرين خبر/ وقتي که احساس تنهايي مي کنيد و به تنگ آمده ايداحتمال آن که انتخاب ها ي ضعيف تري بکنيد،بالا مي روداستيصال براي دوست داشتن آدم را به کجا که نمي کشاند._با شکم خالي به خريد نرويد چون هر غذاي ناسالمي را انتخاب خواهيد کرد.

(ازکتاب آيا تو آن گمشده ام هستي؟ اثري از باربارا دي آنجليس)

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات