تبلیغات

معرفي کتاب/ آنگاه به پايان رسيدم

کتابستان/ «آنگاه به پايان رسيدم» مرثيه ي ديگري ست بر روياي آمريکايي، اينبار از جنس رمان و با دست مايه قراردان زندگي کارمندان يک شرکت بزرگ از اوج تا ورشکستگي

آنگاه به پايان رسيدم
جاشوا فريس/علي قائميان
نشر نيستان

«ما لوس و ننر بوديم و حقوق‌هاي آن‌چناني دريافت مي‌کرديم.»

داستان صعود بر پشت بالني از جنس حباب، وزيدن بادي ملايم و ازهم پاشيدن تمام قصرهاي حبابي.

کارمنداني مست از پول،شغل،امکانات و بي غمي، تا بن دندان نوشيده از مخدر مدرن توده هاي دينا «روياي آمريکايي»، که به يکباره فرو مي ريزنند، مي شکنند،با سر سقوط مي کنند و چاقوي سنت الهي بر گردن تقديرشان قرار مي گيرد، دست و پا مي زنند اما مذبوحانه.

«آنگاه به پايان رسيدم» مرثيه ي ديگري ست بر روياي آمريکايي، اينبار از جنس رمان و با دست مايه قراردان زندگي کارمندان يک شرکت بزرگ از اوج تا ورشکستگي. داستان زيبايي از جاشوا فريس که با زوايه ديدي خاص و اثر گذار،اين سر خوردن از سرسره ي رفاه مادي را روايت کرده و درد و رنج از بين رفتن آن و درنتيجه نابودي تمام زندگي يک انسان مصرف گرا را بگونه اي ملموس و بانماهايي نزديک از زندگي قربانيان به تصوير مي کشد. اين رمان زيبا را نشر نيستان با ترجمه ي نسبتا خوب علي قائميان راهي بازار نموده است.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات