تبلیغات

مراسم رونمايي از مجموعه کت

ابنا/ مراسم رونمايي از کتاب «انوار الفقاهه» تأليف فقيه بزرگ و نامدار شيعه «شيخ حسن کاشف الغطاء» صبح امروز ـ پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه ـ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شد.
کتاب انوار الفقاهه شامل اکثر ابواب فقهي است که پس از تحقيق کامل در ده مجلد به شرح ذيل به چاپ رسيده است:
جلد اول: کتاب طهارت ۶۴۰ صفحه + ۱۲۴ صفحه مقدمه التحقيق
جلد دوم: کتاب صلات، ۵۶۰ صفحه
جلد سوم: کتاب زکات و خمس و صوم و اعتکاف، ۴۰۰ صفحه
جلد چهار: کتاب حج، ۳۸۴ صفحه
جلد پنجم: کتاب تجارت و بيع، ۶۴۰ صفحه
جلد ششم: کتاب قرض و رهن و حجر و ضمان و حواله و کفالت و صلح و شرکت و مضاربه و مزارعه و مساقاه، ۴۰۰ صفحه
جلد هفتم: کتاب وديعه و عاريه و اجاره و وکالت و وقف و هبه و صدقه و وصيت، ۴۴۴ صفحه
جلد هشتم: کتاب نکاح و طلاق و خلع و مبارات، ۵۲۴ صفحه
جلد نهم: کتاب غصب و مواريث و قضاء و شهادات، ۵۹۴ صفحه
جلد دهم: شامل فهارس جامعي از اين موسوعه فقهي در ۳۳۲ صفحه بدين شرح است:
۱. فهرست آيات قرآن کريم
۲. فهرست احاديث شريف
۳. فهرست اسماء معصومين (ع) فهرست اعلام
۴. فهرست اعلام
۵. فهرست کتب واردشده در متن کتاب
۶. فهرست اماکن و بقاع
۷. فهرست حيوانات
۸. فهرست مصادر تحقيق کتاب

در پايان اين مراسم، رونمايي مجموعه انوار الفقاهه توسط آيت‌الله استادي، آيت‌الله فقيهي، حجت‌الاسلام لک زايي و ناطقي صورت گرفت.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات