تبلیغات

دوخط کتاب/ کتاب خواندن در پاريس

آخرين خبر/ کتاب خواندن در پاريس حسابي حرص آدم را در مي آورد . هر کس را مي بيني ، يک کتاب در دست دارد و تند تند مشغول مطالعه است . سن و سال هم نمي شناسد ، سياه و سفيد و مرد و زن و بچه هم نمي شناسد . انگار همه در يک ماراتن عجيب گرفتار شده اند و زمان در حال گذر است . واگنهاي مترو گاهي واقعا آدم را ياد قرائت خانه مي اندازند ، مخصوصا اينکه ناگهان در يک مقطع خاص کتابي گل ميکند و همه مشغول خواندن آن مي شوند . . . فضاي پاريس هيچ بهانه اي براي مطالعه نکردن باقي نميگذارد . شايد براي همين است که پاريسي ها معناي انتظار را چندان نمي فهمند ، آنها لحظه هاي انتظار را با کلمه ها پر ميکنند .

کتاب مارک و پلو اثر
منصور ضابطيان

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات