تبلیغات

خودرو بيش از نيمي از بازار خود را از دست داد/ سهم خودروسازان از بازارهاي جهاني چقدر است؟

خودرو بيش از نيمي از بازار خود را از دست داد/ سهم خودروسازان از بازارهاي جهاني چقدر است؟

خبرآنلاين/ ايران به کشورهايي مانند آلمان و چين نيز خودرو صادر کرده است اما تعداد خودروهاي صادراتي به اين کشورها در حدي نيست که از اين اقدام بتوان تحت عنوان بازاريابي براي توسعه سهم خودروسازان از بازارهاي جهاني ياد کرد .
سهم صنعت خودروسازي ايران از بازارهاي بين المللي رو به کاهش است .
در حالي که دولت براي مقابله با بحران اقتصادي و غلبه بر رکود ، تحريک تقاضا را در دستور کار قرار داده است، ايران با از دست دادن بازارهاي بين المللي نيز دست و پنجه نرم مي کند .
بررسي ها نشان مي دهد ميزان صادرات خودرو از ايران در سال گذشته نسبت به چهار سال قبل از آن به يک سوم رسيده است . ايران در سال 1389 بيش از 69 هزار دستگاه خودرو صادر کرد اما اين رقم در پايان سال گذشته 27 هزار دستگاه گزارش شد .

حجم صادرات خودرو در سال جاري نيز کاهشي قابل توجه را تجربه کرده است . پيش بيني مي شود کاهش سهم بازار خودروسازان در سال جاري شدت بيشتري را نسبت به سال گذشته تجربه کند .
آمارهاي ارائه شده از سوي گمرک نشان مي دهد در 5 ماه اول امسال تنها 2206 دستگاه خودرو از ايران صادر شده است .

بر اين اساس صنعت خودروسازي ايران هر چند با حمايت هاي بي دريغي از سوي دولت همراه است و سياست هايي براي غلبه بر وضعيت فعلي در دستور کار قرار مي گيرد اما نتوانسته است در سال هاي طولاني ورود به بازارهاي جهاني سهم چنداني را از آن خود کند .
تشديد تجريم ها در ابتداي دهه نود سبب شد اقتصادي ايران با مشکلات فرواني روبرو شود . شوک ارزي که وزراي دولت سابق از آن به عنوان در رفتن لنگر ارز ياد مي کنند، سبب شد قيمت خودرو تا سه برابر در بازارهاي داخلي افزايش يابد. افکار عمومي انتظار داشت پس از توافق هسته اي تغييراتي در اين صنعت ايجاد شود اما اين اتفاق رخ نداد .

برآوردهاي نشان مي دهد هم زمان با کاهش حجم فروش خودرو در بازارهاي داخلي و دپوي خودروها در انبارهاي خودروسازان ، سهم خودروسازان از بازارهاي خارجي نيز کاهش يافته است . دولت با اعلام پرداخت تسهيلات 25 ميليون توماني در صدد بهبود وضعيت بازار خودروست . پيش از اين سوريه يکي از مهمترين بازارهاي هدف ايران براي صادرات خودرو بود که تحولات داخلي اين کشور و درگيري هاي نظامي در آن سبب شد امکان صادرات خودرو به اين کشور از ميان برود . عراق در حال حاضر مهمترين بازار خودروهاي صادراتي ايران است .
هر چند ايران به کشورهايي مانند آلمان و چين نيز خودرو صادر کرده است اما تعداد خودروهاي صادراتي به اين کشورها در حدي نيست که از اين اقدام بتوان تحت عنوان بازاريابي براي توسعه سهم خودروسازان از بازارهاي جهاني ياد کرد .

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات