تبلیغات

ابهام در تامين مالي 12 هزار ميليارد توماني تسهيلات خودرو

تسنيم/ يک کارشناس اقتصادي با اشاره به ارائه تسهيلات خريد خودرو در بسته جديد خروج از رکود گفت اين طرح اگر از منابع بانکي اجرايي شود با توجه به محدوديت منابع بانک ها موجب تشديد سفته بازي مي شود و در صورت تامين از منابع بانک مرکزي تورم به بار مي آورد.

سيد محسن طباطبايي مزدآبادي کارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به موضوع حمايت از خودروسازان در بسته خروج از رکود گفت: اين بسته با انتقادات جدي از سوي اقتصاددانان با گرايش هاي سياسي مختلف روبه رو شده است و اين مساله نشان مي دهد اين سياست ها با چالش هاي اجرايي مواجه است.
وي با اين حال موضوع حمايت از خودروسازي را از نقاط قوت بسته خروج از رکود دولت دانست و افزود: به نظر مي رسد که اعطاي اين تسهيلات ارزان قيمت مي تواند بازار خودرو را دچار تحول کند.

طباطبايي خودروسازي را لوکوموتيو اقتصاد ايران عنوان کرد و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته صنعت خودروسازي در ميان ساير صنايع دومين رتبه در ضريب پيوند پيشين پس از صنايع غذايي و در ضريب پيوند پشين رتبه نهم را داراست که مقدار اين ضريب براي اين صنعت در حدود 2.29 مي باشد. در واقع اين عدد نشان دهنده ميزان ارزشي است که صنعت خودروسازي در ساير صنايع پيشين خود ايجاد مي کند. براي مثال يک ميليون تومان توليد خودرو، باعث توليد 2.29 ميليون تومان محصول در صنايع پيشيني خودرو مانند فولاد، لاستيک، شيشه و ... مي شود.

وي با بيان اينکه طرح جديد دولت مانند طرح هاي حمايتي قبل نيست که با پرداخت تسهيلات بانکي، بدهي هاي معوق خودروسازان افزايش يابد، گفت: ارائه تسهيلات 16 درصدي طي بازه زماني 7 ساله مي تواند نرخ سود شرکت هاي ليزينگ که گاهي به رقم 38 درصد نيز مي رسد تعديل کند و همچنين سفته بازي هاي مخرب بازار خودرو هاي دست دوم را کاهش دهد.
طباطبايي به موضوع تامين مالي اين تسهيلات نيز اشاره کرد و گفت: با توجه به ميزان خودروهاي انباشت شده در انبارهاي خودروسازان پيش بيني مي شوند اجراي اين طرح نيازمند 10 الي 12 هزار ميليارد تومان منابع مالي باشد که قرار است به صورت 14 درصد از سوي بانک مرکزي به بانک ها اعطا گردد.

مدرس موسسه عالي آموزش بانکداري ايران در اين خصوص توضيح داد: اگر قرار باشد اين طرح از منابع بانکي اجرايي شود در نتيجه و با توجه به محدوديت منابع بانک ها به دليل معوقات دولتي ، تشديد سفته بازي ها را شاهد خواهيم بود و اگر قرار باشد اين منابع از سوي بانک مرکزي تامين شود مي تواند به رشد نقدينگي و تورم منتج گردد.
وي يکي ديگر از چالش هاي اجرايي سازي اين طرح را موضوع رضايت مصرف کننده ها از کيفيت خودروهاي داخلي دانست و افزود: اگر خودروسازان فکري براي بهبود کيفيت و يا افزايش خدمات پس از فروش نکند به تبع در بازگشت سرمايه به بانک اختلال ايجاد مي شود و اين مساله مي تواند کل طرح را به شکست بينجامد .

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات