تبلیغات

صفحه اول روزنامه مصري الشروق/ بازگشت شبح تروريستي بودن حادثه سقوط هواپيماي روسيه

آخرين خبر/ مهمترين عناوين
* بازگشت سايه شبح وقوع عمليات تروريستي بر سقوط هواپيماي روسيه در شبه جزيره سيناي مصر سنگيني مي کند

* مسئولان فرودگاه شرم الشيخ : هواپيماي روسيه بدون هر گونه نقص فني پرواز کرد و ما درخواست هيچ نوع کمکي را از کادر پرواز هواپيما دريافت نکرديم

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات