تبلیغات

کاهش آلودگی هوای پایتخت

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران از کاهش آلودگی هوای تهران در پی تغییرات جوی خبر داد و گفت: شاخص کیفیت هوای تهران با کاهش ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در شرایط سالم قرار دارد.

شهرخبر: محمد رستگاری روز سه شنبه افزود: براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز سالم است.
وی گفت: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون، نسبت به روز گذشته با 9 عدد کاهش درحد مجاز بوده و بر روی عدد 48 قرار گرفت.
وی با اشاره به افزایش میزان غلظت آلاینده های منواکسیدکربن از 17 به 24 تصریح کرد: میزان غلظت ذرات کمتر از 10 میکرون نیز از 29 به 20 کاهش داشته است.
رستگاری گفت: ایستگاه های پارک رز، فرمانداری شهر ری با شاخص اعداد 81 و 65 آلوده ترین نقاط جوی شهرستان تهران در 24 ساعت گذشته بوده است.
وی افزود: ایستگاه های شهرداری منطقه 15 و شهرک چشمه با شاخص اعداد 19 و 28به ترتیب سالم ترین مناطق شهر تهران در این مدت بوده است.
شاخص کیفیت هوا، Air Quality Index) AQI) شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است.
بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا (AQI) به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 سالم( زرد )، 101 تا 150 ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، 151 تا 200 ناسالم(قرمز)، 201 تا 300 بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک(ارغوانی) تعیین شده است.

222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات