تبلیغات

فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری اعلام شد

فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای اجرا در سال 1394 اعلام شد.

115.1.87.JPGشهرخبر: فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای اجرا در سال 1394 اعلام شد.

سازمان ملی استاندارد ایران طی اطلاعیه‌ا‌ی$TEXT=2f4e1982-b2fb-4769-a53f-172803ebf1bc | متن=
222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات