تبلیغات

نرخ حق الوکاله بانک سپه 3 درصد تعیین شد

نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک سپه در سال جاری، 3 درصد تعیین شد.

شهرخبر: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، با توجه به تغییر نرخ حق الوکاله و ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، نرخ حق الوکاله سپرده های بلند مدت یکساله (پس از کسر سپرده قانونی متعلقه)، برای سال 1394 بانک سپه 3 درصد تعیین شد.
222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات