تبلیغات

نرخ رشد اقتصادی یک درصد شد

مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال را یک درصد اعلام کرد.

شهرخبر: مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتايج گزارش حساب‌هاي ملي فصلي مقدماتي، نرخ رشد تولید ناخالص داخلي به قيمت بازار درشش ماهه اول سال ۱۳۹۴ يک درصد بوده است.

این نتايج نشان می‌دهد رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ۵.۷ درصد، رشته فعاليت هاي گروه صنعت منفي ۱.۱ درصد و رشته فعاليت هاي گروه خدمات ۰.۹ درصد رشد داشته است.
222
9صبح

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات