تبلیغات

واکنش نوبخت درباره سختگیری بانکها در پرداخت وام: ضوابط ارائه تسهیلات نیاز به بازنگری جدی دارد

سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود درباره سختگیری های برخی از بانکها برای پرداخت وام به متقاضیان توضیح داد.

شهرخبر: برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم از بانکها به خصوص بانک مسکن انتقاد کرده اند که چرا برای پرداخت تسهیلات به خصوص وام مسکن اینقدر سختگیری می شود.

برخی از این سئوالات توسط سرویس مشکلات مردم به بانک مسکن ارجاع شده که منتظر دریافت پاسخ آنها هستیم.
سخنگوی دولت نیز درباره سختگیری بانکها درباره ارائه تسهیلات واکنش نشان داد و گفت: هر چند این سختگیریها باعث می شود بازپرداخت مبالغ وام تضمین شود با این حال این موانع می تواند باعث شود سرعت کار اقتصادی کند شود و باید به همین جهت جدا در این موارد بازنگری کنیم.
اینطور می توان انتظار داشت که همراه با کاهش سود بانکی، موانع پرداخت تسهیلات به مردم نیز کمتر شود.

222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات