تبلیغات

آغاز عملیات باستان‌شناسی پارسه تخت جمشید

عملیات باستان‌شناسی و برنامه مطالعات شهر پارسه تخت جمشید با رویکرد شناخت شهر ایرانی در چارچوب برنامه مطالعاتی دستگاه‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور آغاز شد.

 این طرح تحقیقاتی با پاسخگویی به چند پرسش مرتبط با باستان‌شناسی هخامنشی و پس از هخامنشی فارس به‌ویژه برای بازسازی بافت ابتدایی مرکز هخامنشی تخت جمشید آغاز شده است. این طرح براساس امضای تفاهم‌نامه بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشگاه بولونیا ایتالیا و به سرپرستی علیرضا عسکری چاوردی از ایران و دکتر پی‌یر فرانچسکو کالیری از ایتالیا اجرا می‌شود.

 در اجرای این طرح که 40 روز به طول می‌انجامد، کارشناسان پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی، میراث فرهنگی فارس و بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد مشارکت دارند. یادداشت تفاهم مربوط به عملیات باستان شناسی شهر پارسه را چند روز پیش سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و آنجلو پمپیلیو رئیس گروه میراث فرهنگی دانشگاه بولونیا امضا کردند. تعداد بناهای کشف شده در شهر پارسه تخت جمشید تاکنون به عدد 20 رسیده است.


تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات