تبلیغات

دلفین‌ها در سواحل جاسک به گل نشستند

رییس حفاظت محیط زیست جاسک از به گل نشستن سه دلفین در سواحل شرقی این شهرستان خبر داد.

شهرخبر: رییس حفاظت محیط زیست جاسک از به گل نشستن سه دلفین در سواحل شرقی این شهرستان خبر داد.

کاظم شریفی افزود: لاشه دو قطعه دلفین پور پویز که تقریبا 48ساعت از مرگشان می گذشت ولاشه یک قطعه دیگر از نوع معمولی پوزه بلند که چند روز از زمان تلف شدن آن می گذشت در 130کیلومتری سواحل شرق جاسک مشاهده شد .

رییس حفاظت محیط زیست جاسک علت مرگ دلفین های تلف شده را گرفتار شدن در تور نامریی صیادان ذکر کرد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات