تبلیغات

تعطیلی بغداد به دلیل سیل و باران

آبگرفتی شدید همراه با ادامه باران در معابر بغداد ، نه فقط مجلس، ادارات دولتی و مدارس پایتخت عراق را تعطیل کرد بلکه تعدادی از مردم حومه بغداد آواره شدند و شب را در کامیون های نظامی گذراندند.

شهرخبر: دو وزارتخانه دفاع و کشور عراق هم در کنار دیگر سازمانهای خدماتی ، وضعیت فوق العاده اعلام کردند و تا بامداد امروز به مردم کمک می رساندند.

با گذشت ده ساعت از کاهش نسبی بارندگی اما همچنان کمک رسانی به خانه های آبگرفته مردم ادامه دارد.

باران شدید خسارت های زیادی به دنبال داشت اما اینکه قربانیانی داشته باشد، هنوز  گزارشی دریافت نشده است. 

سازمان هواشناسی عراق اعلام کرد: سامانه ناپایدار جوی در این کشور تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.

444/444

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات