تبلیغات

وقوع زمین لرزه در فتح آباد استان فارس

زلزله ای به بزرگی 4.2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) فتح آباد استان فارس را لرزاند.

شهرخبر: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله شنبه، 9 آبان 1394 ساعت 01:18:03 فتح آباد استان فارس را لرزاند.
موقعیت رومرکز زلزله 28.19 شمالی و 53.13 شرقی و در عمق 3 کیلومتری زمین بوده است.
فاصله ها این زمین لرزه در 29 کیلومتری فتح آباد، 32 کیلومتری قیر و 43 کیلومتری خنج استان فارس گزارش شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زلزله اعلام نشده است.

222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات