تبلیغات

انصاری ستاره شکست روز طلسم (عکس)

ساسان انصاری با دادن یک پاس گل زیبا و به موقع فولاد را صاحب اولین برد کرد.

شهرخبر: انصاری که با یک پاس پشت پا به چاگو باعث گلزنی این بازیکن شد نجات دهنده فولاد در روزهای بحرانی اش شد.ارزش پاس با دقت انصاری کمتر از گل نبود.

ساسان تا به اینجای کار دو گل در لیگ برتر زده و سه پاس گل داده که آمار خوبش پشت روزهای بد فولاد پنهان شده!

222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات