تبلیغات

حمله دبیرکل به نایب رئیس فدراسیون و کی روش

علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال علیه نایب رئیس اول این فدراسیون مصاحبه کرد.

شهرخبر: دبیركل فدراسیون فوتبال كه به ورزشگاه آزادی رفته بود، پس از پایان دربی در جمع خبرنگاران و در حالی كه با صدای بلند تقریبا داد می زد، در پاسخ به این سوال كه كروش گفته برنامه نود جای مناظره نیست، گفت: «نود جای مناظره نیست؟ جای چیست؟ وقتی اسم من را در برنامه نود آورده اند، چرا بروم جای دیگر جواب بدهم؟ چرا بروم در هیات رئیسه مناظره كنم؟ آقای مربی تو به كار مربیگری ات برس. من دومین ركن اجرایی فدراسیون فوتبال هستم. ركن اجرایی من هستم.»

او سپس به اسلامیان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال حمله كرد و گفت: «آقایان اقتصادی كه فوتبالی نیستند بگذارند فوتبالی ها كارشان را بكنند آقایی كه از حوزه اقتصادی آمده و می گوید ادبیات من درست نیست، بروند به كار اقتصادی خودشان برسند. نایب رئیس فدراسیون كه كار اجرایی ندارد. من آدم اجرایی فدراسیون هستم.»

444/444

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات