تبلیغات

گریه حنیف عمران‌زاده بعد از تساوی+عکس

حنیف عمران زاده مدافع استقلال بعد از گل تساوی جری بنگتسون مهاجم پرسپولیس و سوت پایان بازی اینچنین اختیار از کف داد و به گریه پرداخت. او که برای کسب پیروزی زحمت زیادی کشیده بود در نهایت در لحظات پایانی مغلوب حملات پرتعداد پرسپولیسی ها شد تا یک پیروزی شیرین از کف استقلال برود. عمران زاده در پایان بازی چنین به گریه کردن پرداخت و تنها محمد نوازی بود که توانست او را آرام کند.

گریه حنیف عمران‌زاده بعد از تساوی+عکسگریه حنیف عمران‌زاده بعد از تساوی+عکس

444/444

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات