تبلیغات

کری خوانی پسر مربی استقلال برای پرسپولیسی ها

پسر مربی استقلال اعلام کرد: «تبریک به همه قرمزها. قشنگ جو یه جوریه حس می کنیم پرسپولیس برده.»

شهرخبر: پسر محمد نوازی در صفحه اجتماعی خود ضمن اعلام "تبریک به همه قرمزا"، با حالت کنایه آمیزی نوشت: «قشنگ جو یه جوریه حس می کنیم پرسپولیس برده. پیاده شین با هم بریم بابا!!!»

 

نوازی ادامه داد: «داور به زور یه گل درآرود واستون، تازه گل مساوی. آروم باشین.»

کری خوانی پسر مربی استقلال برای پرسپولیسی ها

444/444

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات