تبلیغات

پل نوری جدید ۲۰ تن وزن را تحمل می‌کند

پل نوری موقت در حال نصب در سالن اصلی تئاتر شهر وزنی معادل بیست برابر قبل را تحمل می‌کند.

شهرخبر: عبدالخالق مصدق، نماینده تام‌الاختیار تئاتر شهر در امر بازسازی که مستقیم بر روند خروج سازه قبلی و نصب پل نوری جدید در سالن اصلی این مجموعه نظارت دارد توضیح داد: پل نوری ثابت و موقت جدید که از ایمنی کافی برخوردار است در ارتفاع مناسبی قرار می‌گیرد و تمام مسائل مورد نظر گروه‌های نمایشی مانند زاوایه دید مناسب تماشاگران در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب حتی تماشاگران ردیف آخر بالکن سالن اصلی تئاتر شهر نیز می‌توانند شاهد ایفای نقش بازیگران در عمق صحنه باشند و مشکلی از این نظر پیش نمی‌آید.

او با بیان اینکه «تمام آنچه احساس می‌شد می‌تواند خطری ایجاد کند از صحنه خارج شده است» افزود: سازه جدید گرچه ساده و ثابت است اما کاملا امینی دارد و وزنی معادل بیست برابر قبل را تحمل می‌کند. چون سازه قدیمی نهایتا ظرفیت تحمل 200 کیلو بار را داشت اما پل نوری جدید 20 تن بار را تحمل می‌کند.

مصدق در پاسخ به این پرسش که نصب سازه چه زمان به پایان می‌رسد اظهار کرد: سرعت پیش‌رفت کار به شرکتی بستگی دارد که نصب سازه را برعهده گرفته و فعلا نمی‌توان زمان دقیقی برای اتمام اعلام کرد.

پل نوری سابق صحنه اصلی تئاتر شهر هنگام افزایش ارتفاع برای بهتر شدن زاویه دید تماشاگران و به دلیل فرسودگی فروریخت. این پل متحرک بود اما به گفته مسئولان سازه‌ای ثابت و موقت در کوتاه مدت جایگزین آن می‌شود تا پس از تامین اعتبار برای ادامه بازسازی مجموعه تئاتر شهر؛ ماشینری با کیفیت و استاندارد جایگزین شود.
پل نوری جدید ۲۰ تن وزن را تحمل می‌کند
222

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات