تبلیغات

بيشترين بودجه دانشگاه‌ها در استراليا در چه بخشي هزينه مي‌شود؟

خبرگزاري دانشجو/ رئيس مرکز عربي و اسلامي دانشگاه ملي استراليا با اشاره به وجود ۳۶ دانشگاه در استراليا گفت: بيشترين بودجه دانشگاه‌هاي اين کشور در بخش تحقيقات استفاده مي‌شود.

پروفسور امين صيقل، رئيس مرکز عربي و اسلامي دانشگاه ملي استراليا در دانشگاه فردوسي مشهد در نشست تخصصي جهت آشنايي با فعاليت‌هاي آن مرکز و بحث و بررسي در خصوص زمينه‌هاي مشترک شرکت کرد.

وي مرکز عربي و اسلامي را يکي از مراکز در دانشکده هنر و علوم اجتماعي دانشگاه ملي استراليا دانست و گفت: موضوعات و مباحث سياسي، تاريخي، فرهنگي، اقتصاد سياسي، اقتصاد و اسلام در کشورهاي خاورميانه و آسياي مرکزي در اين مرکز تدريس مي‌شود.

صيقل با اعلام اينکه در اين مرکز ۱۱۰۰ دانشجو مشغول به تحصيل و فعاليت هاي پژوهشي هستند، گفت: حضور دو استاد فارسي زبان و تحقيق در خصوص تاريخ و فرهنگ ايران از اقدامات اين مرکز مي باشد.

وي با اشاره به وجود ۳۶ دانشگاه در استراليا ادامه داد: بيشترين بودجه دانشگاه ها در استراليا در بخش تحقيقات استفاده مي‌شود.

رئيس مرکز عربي و اسلامي دانشگاه ملي استراليا با بيان اينکه اين مرکز بخش آموزش زبان هاي عربي، فارسي و ترکي را نيز داراست، يادآور شد: اين مراکز موضوعات مورد نظر کشور استراليا را به منظور توسعه روابط در حوزه هاي تجاري، علمي و صنعتي مورد مطالعه قرار داده و در اختيار دولت مي گذارند.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات