تبلیغات

دو خط کتاب/ به يکديگر کمک کنيد

آخرين خبر/ اکنون پيشنهاد مي کنم : هر وقت غمگين و افسرده ايد بي درنگ به هر نحوي که ميتوانيد
به کمک جهان بشتابيد. وقتي کمک به ديگران بخشي از زندگي روزمره ي شما شد احساس افسردگي و غم زدگي کمتر خواهد شد در عوض احساس شادي و سپاس و ديگر احساسات خوب در شما ايجاد شده و پيوسته افزايش خواهد يافت . اين قاعده در هر زماني صدق ميکند

از کتاب شکوه زندگي
سوزان جفرز

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات