تبلیغات

وصل نيکان در صله رحم

  X  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 18:30

وصل نيکان در صله رحم

خراسان/ خانواده نهادي است که اگر قوام خود را از دست بدهد، جامعه با درون لرزه هايي مواجه خواهد شد که امکان رشد و تعالي را بيش از پيش با مشکل مواجه خواهد کرد. ما اگر به دنبال قوام روابط اجتماعي هستيم اگر به جامعه فعال و هوشيار معتقديم بايد براي تقويت نهاد خانواده افزون بر اين تلاش کنيم. اين اصلا خوب نيست که روابط افراد فاميل هر روز به هزار بهانه کمتر شود. وسايل ارتباط جمعي که بايد مثل نخ تسبيح همگان را به هم وصل کند متاسفانه نقش خويش را معکوس بازي مي کند تا در نشست هاي هر ازگاه خانوادگي هم باز هر کسي با گوشي خود مشغول باشد و از اين همنشيني فيزيکي هم چيزي حاصل نشود. ديگر روابط فاميلي دارد از يادها مي رود. پسر عمو و دختر خاله و دايي زادگان و فرزندان عمه مگر در مجالس عزا کنار هم قرار گيرند و پايان مجلس نيز انفجار نيروي گريز از مرکز آنان را هرکدام به سويي پرتاب مي کند تا جلسه ختمي ديگر. بله روز به روز کشش مرکز کم و نيروي گريز از مرکز تقويت و نتيجه مي شود اين، جامعه سرد و افراد از آن سردتر. (زمهريري مي وزد از کوچه ها)، حال آن که بايد گرم مي بود روابط تا زمستان هاي سرد مشکلات هم به هرم محبت گرم شود؛ اما... راستي کجايند محافل خويشاوندي که صندوق هاي قرض الحسنه کارگشايي راه مي انداختند و گره مي گشودند از مشکلات فاميل خويش؟ کجايند آناني که با ارحام خود با رحم مضاعف و رحمت گسترده برخورد مي کردند. دردي اگر بر "دل" مي نشست " ده" و "محله" نيز با همه وجود درد را حس مي کرد و به چاره بر مي خاست؛ اما امروز برخي غفلت زدگان " دوري" را راه "دوستي" مي خوانند و اين شعار غلط را نقشه راه زندگي مي کنند و پزش را هم مي دهند حال آنکه حضرت امام رضا (ع) مي فرمايند: کسي که با خويشاوندانش ارتباط نداشته باشد، تقواي الهي را مراعات نکرده است و اينان انگار به «رعايت نکردن تقوا» تفاخر هم مي کنند! بله، باز سازي جامعه موجود براي رسيدن به جامعه مطلوب از کوچه صله رحم مي گذرد که حضرت امام باقر (ع) نيز مي فرمايند: صله رحم کارها را پاک و فزون کند و بلا را بگرداند و اموال را بيفزايد و عمر را بلند کند و روزي را فراوان کند و نزد خانواده محبوبيت آورد ، بايد{انسان} تقوي از خدا پيشه کند و صله رحم کند...

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات