تبلیغات

معرفي کتاب/ «گزارش يک مرگ»

آخرين خبر/ داستاني از گابريل گارسيا مارکز است. اين اثر را ليلي گلستان با عنوانِ «گزارش يک مرگ» از زبانِ فرانسه به فارسي ترجمه کرده است.

«گزارش يک مرگ» روايتي روزنامه‌نگارانه است از کشته شدن جواني به نام سانتياگو ناصر به دست دو برادر؛ مرگي که بعد از گذشت بيش از بيست سال هنوز دست از سر شاهدانش برنداشته، مرگي از پيش اعلام شده که همه از آن خبر داشتند.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات