تبلیغات

روايت وزير وزارتخانه سابق سپاه از پايان جنگ

خبرآنلاين/ محسن رفيق دوست دو دهه پس از پايان جنگ تحميلي به ابهاماتي دال بر عدم همراهي دولت با سپاه و ارتش که منجر به پايان جنگ تحميلي شد، پاسخ داد.
محسن رفيق دوست در گفت و گو با خبرآنلاين در واکنش به اينکه گفته مي‌شود «دولت امکانات به جبهه‌ها نمي‌داد تا فضا براي پايان جنگ فراهم شود»، گفت: دولت سه قسمت بود، يک قسمت موافق جنگ، يک قسمت مخالف جنگ، يک قسمت هم بي تفاوت. جمع بي تفاوت و مخالف بيشتر از موافقين جنگ بود. من معتقدم که دولت در آن مقطع مشکلاتي داشت. نمي‌خواهم بعد از بيست و چند سال گناه را گردن يک عده‌اي بياندازم که آن زمان خود من هم جزءشان بودم. آن زمان تفاوت ديد و تفاوت روحيه بود، وقتي که من به عنوان وزير سپاه در جلسه دولت از جبهه گزارش مي‌دادم، يک عده سوال مي‌کردند عمليات بعدي کِي است، يک عده هم سوال مي‌کردند کِي جنگ را تمام مي‌کنيد. نتيجه هم اين مي‌شد که ما هيچوقت معتقد نبوديم که دولت با تمام قدرت به جبهه و جنگ ورود مي‌کند.

وي افزود: آقاي هاشمي که من را صدا کرد و گفت تو ديگر به جنگ کاري نداشته باش و برو در وزارتخانه ات بشين، منظورش همين بود. گفت دولت شعار جنگ را مي‌دهد، اما تماما وارد جنگ نمي‌شود. من مي‌خواهيم توپ را در زمين دولت بيندازم تا تکليف را روشن کنم. اين اقدام آقاي هاشمي کار نشانه هوشمندي ايشان در آن زمان بود. اما اينکه مي‌گويند دولت به جبهه‌ها امکانات نمي‌داد، نه من چنين چيزي را قبول ندارم. ببينيد سال 65 يا 66 مملکت 6 و نيم ميليارد دلار ارز داشت، کمتر از دو ميليارد دلارش را براي جنگ گذاشتند. تا اندازه‌اي طبيعي بود. براي اينکه بقيه آن را هم گندم خريدند دست مردم دادند. آن سالها مثل امروز وضع کشاورزي خوب نبود. يکي بحث امکانات ندادن دولت به جبهه ها است که من به اين موضوع معتقد نيستيم. يکي طرفدار جنگ نبودن دولت وقت است که من اين را قبول دارم. يعني دولت طرفدار جنگ نبود ولي امکانات هم واقعا نداشت که به جبهه‌ها بدهد. به هرحال اگر طرفدار جنگ بود دنبالش مي‌رفت و فکري براي تهيه امکانات مي‌کرد ولي آنها معتقد بودند توان ما براي کمک به جبهه در همين حد است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات