تبلیغات

کاهش ۹ درصدي سرقت در کشور

مهر/ مديرکل پيشگيري وضعي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال با کاهش ۹ درصدي وقوع سرقت در کشور مواجه بوديم.

عليرضا ساوري در نشست ستاد پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه که امروز پنجشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ۱۳ درصد از پرونده هاي حقوقي به سرقت اختصاص دارد و امسال نيز بيشتر پرونده هاي حقوقي به سرقت مربوط مي شود.
وي سرقت خرد، مهم، مسلحانه و غير مسلحانه از انواع کلي سرقت نام برد و سرقت اتومبيل را از سرقت هاي ۲۶ گانه عنوان کرد و گفت: در سطح ملي طرح افزايش ضريب ايمني خودرو با تجهيزات و وسايل ضد سرقت راهکاري مهم است و اکنون ۴۰ تا ۵۰ قطعه در خودروها داراي کدينگ است.
ساوري آگاه سازي عمومي را از مهمترين برنامه هاي کاهش سرقت عنوان کرد و گفت: در جرائم سرقت بدون همکاري مال باخته توفيقي حاصل نمي شود، سارق ابزار و سرعت انجام سرقت را در اختيار دارد اما مال باخته فرصت را در اختيار وي قرار مي دهد.
ديرکل پيشگيري وضعي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه افزود: سرعت، ابزار و فرصت سه ضلع مثلث سرقت است اما با ارائه آموزش هاي لازم فرصت ارتکاب به جرم را به سارقين ندهيم.
وي کنترل و نظارت بر اوراقچيان خودرو و سارقان حرفه اي را از محورهاي کاري مهم عنوان و بيان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال شاهد کاهش ۹ درصدي سرقت از جمله سرقت وسايل منزل و خودرو مواجه بودسيم و اين روند کاهشي در ۶ ماهه دوم نيز مورد انتظار است.

ساوري ادامه داد: همکاري مردم در ناتوان سازي سارقان در برنامه پيشگيري در بخش مقابله اي از مهمترين راهکارهاست.

وي افزود: در حوزه آسيب هاي اجتماعي بايد در جهتي حرکت کنيم که با انجام اقدامات مداخله اي از بزه ديده و و در معرض بزه در برابر آسيب‌ها محافظت کنيم.

با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات