تبلیغات

گفت و گو با زنان دست فروش سطح شهر

طنين ياس/ اين روزها وضعيت اقتصادي جامعه به گونه اي شده که نه تنها آقايان بلکه خانم ها هم هر طوري که شده مي خواهند در پيشرفت وضعيت اقتصادي خانواده نقشي داشته باشند هرچند اين روزها گمان نمي کنم کسي بتواند پس اندازي داشته باشد و تمامي خانواده هايي که از قشر متوسط هستند فقط مي توانند به ميزان مصرف روزانه خوراک، پوشاک و هزينه هاي مسکن و زندگي شان درآمد کسب کنند.
 اين روزها وضعيت اقتصادي جامعه به گونه اي شده که نه تنها آقايان بلکه خانم ها هم هر طوري که شده مي خواهند در پيشرفت وضعيت اقتصادي خانواده نقشي داشته باشند هرچند اين روزها گمان نمي کنم کسي بتواند پس اندازي داشته باشد و تمامي خانواده هايي که از قشر متوسط هستند فقط مي توانند به ميزان مصرف روزانه خوراک، پوشاک و هزينه هاي مسکن و زندگي شان درآمد کسب کنند.

با وجود اينکه خانم هاي تحصيل کرده بسياري در کشورمان وجود دارد وليکن ادارات و کارخانجات از جذب آنان سرباز مي زنند و مجبورند اقدام به دست فروشي نمايند که اين خود مي تواند شان و منزلت يک خانم را پايين بياورد و به جاي لذت از زندگي و در کنار فرزندان بودن در سرما و گرماي هوا در کنار خيابان ها چشمشان به جيب مردم باشد.

البته اين قشر از بانوان که دست فروشي مي کنند فقط مختص به سن خاصي نيستند بلکه افراد پير و جوان، متاهل و مجرد نيز شامل اين قشر مي شوند .

بر اساس اين گزارش به سراغ تعدادي از اين زنان در سطح شهر رفتيم و با آن ها به گفت و گو نشستيم.

فارغ التحصيل دانشگاهم ولي دست فروشي مي کنم!!!

زهرا دختر خانم 26 ساله اي است که در يکي از خيابان هاي اصلي شهر کرج به فروش لباس هاي بچه گانه مشغول است.

اين دختر 26 ساله که بايد در خانه باشد و پاسخگوي خواستگارانش، اکنون بنا به دلايلي که در ادامه مي خوانيد مجبور است هر روز دست فروشي کند.

وقتي از وي در خصوص علت انتخاب اين شغل پرسيدم گفت: اي خانم کجاي کاري!! من کلي درس خواندم و فارغ التحصيل رشته حقوق هستم ولي الان وضعيت شغلي ام اين است که مي بيني..

از شغلم راضي نيستم ولي مجبورم بخاطر وضعيت معيشتي نامناسبي که دارم کار کنم ولي بازخدا رو شکر مي کنم که توان انجام اين کار رادارم.

زهرا در خصوص وضعيت درآمدش گفت: شش ماهه اول سال و شب هاي عيد درآمدمان خيلي خوب و راضي کننده است وليکن وقتي هوا سرد يا باراني مي شود مجبورم زودتر به خانه بروم و درآمدم خيلي کمتر مي شود.

درآخر صحبت هايم از توقعش نسبت به مسئولين پرسيدم که آهي کشيد و گفت: هر توقعي هم که داشته باشم چه فايده وقتي گوشي بدهکار حرف هايم نيست ولي اي کاش اين قدر که افراد را در دانشگاه ها جذب مي کنند همان قدر هم براي مشاغل مناسب جذب مي کردند، فقط همين.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات