تبلیغات

پروانه ساخت پنج فیلم سینمایی صادر شد

، برای پنج فیلم مجوز ساخت صادر کرد.

شهرخبر: روابط عمومی سازمان سینمایی: در جلسه اخیر شورای صدور پروانه ساخت برای فیلمنامه های طاووس مست به تهیه کنندگی علی آشتیانی پور و نویسندگی و کارگردانی مجتبی راعی، شیب به تهیه کنندگی حبیب اسماعیلی و نویسندگی و کارگردانی مانی باغبانی، پدیده به تهیه کنندگی مصطفی شایسته و کارگردانی علی احمد زاده و نویسندگی علی احمد زاده و نازنین فراهانی، سردبیر به تهیه کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی مجید جوزانی و نویسندگی ناهید دیدار و یوسف صمد زاده و ناگهان بهاری که گذشت به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مهدی کرم پور مجوز ساخت صادر شد.
222

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات