تبلیغات

پوسته لرزان آک پارتي

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نقشه پراکندگي آراء در ترکيه را نگاه کنيد تا متوجه شويد که چرا آک پارتي را مي‌توان يک حزب واقعي خواند و سه حزب ديگر را نه؟! اين جغرافياي پراکندگي آراء نشان مي‌دهد که آک پارتي تقريبا در تمام خاک ترکيه پايگاه اجتماعي مستحکم و قابل توجهي دارد به جز در چند استان کردنشين که به‌صورت طبيعي- به خاطر ماهيت اين حزب که براساس مساله کردي تشکيل شده است- راي خود را به H.D.P اختصاص داده‌اند و مناطق ساحلي ترکيه که به‌صورت سنتي قلعه تسخير ناپذير C.H.P است- کناره‌هاي غربي ترکيه که سکولاريسم در آن نهادينه شده است- نقطه جالب اينکه اردوغان چند بار در پاسخ به انتقادات کمال کليچداراوغلو رهبر حزب C.H.P از آک پارتي اين حزب را حزب ساحلي خوانده بود.

در واقع آک پارتي تنها جريان سياسي کنوني ترکيه است که سيماي يک حزب واقعي و سراسري را دارد. برخلاف تصويرسازي‌هاي غيرواقعي از آک پارتي در رسانه‌هاي فارسي زبان، اين حزب در ميان مردم عادي از پايگاه بسيار خوبي برخوردار است؛ چرا که آک پارتي سياست‌هايي را پي گرفته است که اکثريت جامعه ترکيه خواهان آن است و در اين زمينه کارنامه نسبتا موفقي هم برجا گذاشته است. آک پارتي در سال 2001 تاسيس شد و در اولين انتخابات پارلماني در سال 2002 توانست وارد مجلس شود. نکته مهم و بامسما در نام‌گذاري اين حزب اشاره به واژه «آک» است که در زبان ترکي به معناي سفيد، پاک و سالم است و بنيانگذاران حزب با تاکيد بر اين عنوان به‌طور غيرمستقيم بر ناپاکي و فساد ديگر احزاب سياسي اشاره داشتند. آک پارتي نماينده بورژوازي نوظهور مسلمان ترکيه است که با عنوان ببرهاي آناتولي شناخته مي‌شوند. از لحاظ گفتمان ريشه‌هاي اوليه اين جريان سياسي را بايد در جنبش فتح‌الله گولن که يکي از معروف‌ترين چهره‌هاي پيشرو در معرفي اسلام اجتماعي به‌عنوان يک اسلام ميانه و ليبرال بود، جست. بسياري از ارکان اصلي حزب عدالت و توسعه در مدرسه‌هاي ديني فتح‌الله گولن تحصيل کرده‌اند. گولن با تکيه بر نهادسازي و ايجاد نهادهاي غيرسياسي نظير، مدرسه و بنيادهاي خيريه در دوران پرالتهاب و آشوبي که سکولاريزاسيون خشن در ترکيه اعمال مي‌شد، موفق شد اسلام را وارد لايه‌هاي مختلف جامعه ترکيه کند و پايگاه اجتماعي اين جريان سياسي را تقويت کند. اما نقطه ورود جدي رهبر کنوني آک پارتي يعني رجب طيب اردوغان به دنياي سياست با نجم الدين اربکان رقم خورد، وي با جنبش ميللي حرکت، ميللي گوروش اولين تجربه خود را در دنياي سياست کسب کرد و پس از آن با حزب رفاه براي اولين بار وارد قدرت شد که پايان آن براي اردوغان يک تراژدي تلخ و صدالبته آموزنده بود. حزب رفاه در سال 1995 پس از کسب پيروزي در انتخابات پارلماني و کسب بيشترين آراء براي تشکيل دولت با تانسو چيللر به توافق رسيد و اربکان نخست‌وزير ترکيه شد. اما شکاف‌هاي داخلي حزب بين محافظه‌کاران که معتقد به اتخاذ خط مشي‌اي معتدل و آشتي‌جويانه و همکاري با حاميان سکولاريسم و تندروهايي که با اعمال و اقدامات خود بر آتش اختلافات مي‌افزودند، روز‌به‌روز بيشتر مي‌شد و در نهايت با افزايش فشار نظاميان به دولت و شکست برنامه‌هاي اقتصادي دولت، اربکان تسليم طيف اسلامگرايان راديکال داخل حزب شد تا اين‌گونه آخرين کودتاي نظامي در ترکيه درسال 1997 رقم بخورد؛ پس از آن هم، حزب رفاه غيرقانوني اعلام شد و اردوغان که شهردار استانبول بود، روانه زندان شد.

اگر اين کودتا نقطه پايان حيات سياسي نجم الدين اربکان بود، اما براي اردوغان تبديل به نقطه شروع شد. اردوغان به همراه عبدالله گول که مخالف تندروي‌هاي اسلامگرايان بودند، بنيان حزب تازه تاسيس عدالت و توسعه را گذاشتند که عمدتا متشکل از نخبگان مسلمان اما مدرن و محافظه‌کار ترکيه بود و از حمايت مناسب بورژوازي نوظهور مسلمان نيز برخوردار بود. از نگاه آنها، اسلام نه به‌عنوان برنامه‌اي سياسي که به‌عنوان يکي از ارکان اصلي هويت اجتماعي ترکيه مطرح بود و با توجه به بيم و ترس آنها از کودتا، همواره از اينکه به‌عنوان حزبي اسلامگرا معرفي شوند، طفره رفته‌اند. رهبران اين حزب اگرچه خود را‌ «دموکرات‌محافظه‌کار» مي‌نامند، اما به تعبير بهتر بايد آنها را محافظه‌کار مسلمان خواند و اکنون پس از 13 سال اقتدار کارنامه آنها در افزايش شاخص‌هاي توسعه، رفاه و امنيت در ترکيه قابل توجه است. همچنين در طول دوران اقتدار اين حزب قدرت منطقه‌اي و جهاني ترکيه نيز افزايش يافته است. رشد چشمگير اقتصادي ترکيه در سال‌هاي زمامداري آک پارتي و افزايش هژموني اين کشور در ميان کشورهاي مسلمان و آسياي ميانه که براساس تئوري داووداوغلو- نئوعثمانيسم- همگي در سايه برنامه‌‌ريزي‌هاي دقيق سران اين حزب به دست آمده است. البته آنها مسير انگشت اشاره آتاترک را از غرب به سمت شرق عوض نکرده‌اند، بلکه در پي آن هستند که با افزايش قدرت اقتصادي و نفوذ خود در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه وارد کلوب قدرتمندان جهان شوند. همه اين برنامه‌ريزهاي استراتژيک در جهت تحقق يک چشم‌انداز بلندپروازانه است تا ترکيه در سال 2023 وارد کلوب قدرتمندان جهان شود. اردوغان براي تحقق اين آرزو اصلا دوست ندارد، کسي بر سر راه قطار سريع‌السير توسعه ترکيه قرار بگيرد و همه موانع موجود را اقتداگرايانه از پيش رو برمي دارد. آک پارتي منادي توسعه‌گرايي است و از مدل توسعه اقتدارگرايانه تبعيت مي‌کند. البته ماهيت و قدرت نيروهاي مخالف اردوغان هم در گرايش آک پارتي به سمت اقتدارگرايي بي‌تاثير نبوده است. ارتش، دادگاه قانون اساسي و مردان در سايه اما بانفوذ و پرقدرت دولت موازي (درين دوولت) از اصلي‌ترين موانع سرراه آک پارتي بودند که اردوغان براي مقابله با آنها نمي‌توانست تنها به راه‌هاي دموکراتيک بسنده کند. کاهش قدرت نظاميان در ترکيه‌اي که 4 بار کودتاي نظامي را تجربه کرده است؛ شايد به مذاق سکولاريست‌هاي دوآتيشه و کماليست‌هاي کهنه کار خوش نيايد، اما نبايد از اين نکته غافل بود که اين کاهش اقتدار ارتش در تحليل نهايي به نفع تحکيم دموکراسي در ترکيه خواهد بود. آک پارتي همچنان که در سياست داخلي اقتدارگرايانه عمل مي‌کند، در سياست خارجي تابع اصول رئاليسم است و عملگرايانه ظاهر مي‌شود، آنها در مورد اقتصاد به بازار آزاد اعتقاد دارند، در جامعه مروج ارزش‌هاي محافظه‌کارانه هستند و از هويت مسلمان و مدرن ترکيه دم مي‌زنند. آک پارتي ديگر چندان مثل سال‌هاي ابتدايي تاسيس خود «آک» نيست و پرونده‌هاي فساد مالي براي اعضاي ارشد اين حزب هم گشوده شده است. اين حزب در سال‌هاي اخير اشتباهات زيادي را هم در حوزه سياست داخلي و هم در حوزه سياست خارجي مرتکب شده که از خوش‌بيني‌هاي فزاينده به آن کاسته است، اما در هر حال آک پارتي آغازگر عصري نوين در تاريخ ترکيه مدرن است. اردوغانيسم فصل پايان کماليسم است؛ اردوغان جا پاي آتاتورک گذاشته است، او توسعه‌گرا و اقتدارگراست، فقط اينکه نه به لائيسته اعتقاد دارد و نه مدافع آن نوع از ملي‌گرايي است که آتاتورک مبلغ آن بود و اعتقاد دارد براي توسعه ترکيه بايد دو عنصر مذهب و قوميت در هويت ترکيه مدرن لحاظ شوند.

*مهدي حميدي

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات