تبلیغات

سرمقاله جام جم/ بودجه 95 و اقتصاد مقاومتي

جام جم/ « بودجه 95 و اقتصاد مقاومتي » عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم رحيم زارع(سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

با توجه به عرف بودجه‌نويسي در کشورمان تا امروز همواره اکثر درآمدهاي دولت براساس درآمدهاي نفتي تعيين شده و در واقع اقتصاد ايران، اقتصادي تک‌محصولي است. اما وقتي قيمت نفت از دو سال گذشته به اين سو با کاهش چشمگيري روبه‌رو شد و به تبع آن درآمد نفتي دولت به يک سوم کاهش پيدا کرد، دولت مجبور شد تا بهاي نفت در بودجه‌هاي سنواتي خود را به پايين‌ترين قيمت ممکن کاهش دهد.
اين در حالي است که براساس پيش‌بيني‌ها ممکن است رقم درآمد نفتي دولت در سال آينده نيز کاهشي ديگر داشته باشد. بنابراين حفظ منابع درآمدي کشور يکي از مهم‌ترين موارد است که بايد دولت و مسئولان اقتصادي در حين نوشتن لايحه بودجه 95 آن را مدنظر داشته باشند و کارآمدترين نسخه براي اين امر نيز رعايت فرموده‌هاي مقام معظم رهبري مبني بر اجراي سريع و موثر اقتصاد مقاومتي است؛ سياستي که مي‌تواند بسياري از مشکلات اقتصادي کشور را حتي در بدترين شرايط مديريت کند.
بر اين اساس يکي از مزاياي اقتصاد مقاومتي را با توجه به نکته‌سنجي‌هايي که در خود دارد، مي‌توان در جبران کاهش درآمد نفت از طريق رشد توليد ملي صادرات‌محور در نظر گرفت. به همين دليل در صورت رعايت اصول اقتصاد مقاومتي، قيمت نفت در بودجه آينده تابعي از قيمت واقعي جهاني آن ـ زير 50 دلار ـ خواهد بود نه اين که قيمتي غيرواقعي را درنظر بگيريم و در واقعيت با کمبود منابع مواجه شويم.
لذا براي رسيدن به واقعيت اقتصاد مقاومتي بايد سياستگذاري و اقدام کنيم که به نظر مي‌رسد محورهاي ذيل، مهم‌ترين بخش‌هاي اين برنامه باشد.
1ـ با ايجاد فرهنگ پرداخت ماليات، سهم ماليات را از بودجه و درآمدهاي دولت افزايش دهيم.
2ـ با استفاده از راهکارهاي علمي، مانع از افزايش قيمت‌ها باشيم.
3ـ مديريت واردات حتي در بهترين شرايط (پسا تحريم) براي جلوگيري از هدررفت منابع و سياستگذاري براي ورود فناوري به جاي کالاي مصرفي اجرا شود.
4ـ حمايت از توليدات ملي و ايجاد زمينه ارتقاي کيفيت آنها.
5 ـ مديريت منابع بلوکه شده در دوران پساتحريم براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي اقتصاد.
6 ـ زمينه‌سازي براي رشد و رونق توليد صادرات‌محور از طريق رفع موانع کسب و کار.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات