تبلیغات

حسين راغفر در گفتگو با "فرارو" بررسي کرد: خط فقر مسکن چند تومان است؟

حسين راغفر در گفتگو با "فرارو" بررسي کرد: خط فقر مسکن چند تومان است؟

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

يک استاد دانشگاه با اشاره به رقم اعلام شده خط فقر مسکن در پژوهش صورت گرفته از سوي يکي از مشاوران طرح جامع مسکن گفت: «به نظر من رقمي که به عنوان خط فقر مسکن در استان تهران اعلام شده با واقعيت هاي موجود در جامعه اصلا همخواني ندارد و حتي در مناطق پايين شهر قيمت اقامت در يک مسکن براي يک خانوار 4 نفره و با توجه به تعداد اتاق هاي آن رقم بسيار بالاتري از آنچه اعلام شده، است.»

در پژوهشي که از سوي يکي از مشاوران طرح جامع مسکن انجام و از سوي پايگاه خبري وزارت شهرسازي منتشر شده خط فقر مسکن در استان تهران براي هر نفر در ماه ۱۳۳ هزار تومان تعيين شده است. بنابراين اگر فردي نتواند ماهيانه ۱۳۳ هزار تومان را براي پرداخت هزينه اقامت در مسکن در تهران تهيه کند، بدمسکن محسوب مي‌شود. بر اساس اين پژوهش يک خانوار چهار نفري در تهران بايد ماهيانه ۵۳۲ هزار تومان براي تأمين مسکن پرداخت کند در غير اين صورت زير خط فقر مسکن قرار دارد. همچنين در اين پژوهش آمده بهترين استان از نظر درآمد مردم براي تهيه مسکن، استان تهران است که تنها ۱۱ درصد ساکنان آن درآمدي زير خط فقر مسکن دارند.

دکتر حسين راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «براي اندازه گيري خط فقر مسکن به طور متعارف دو ضابطه وجود دارد که يکي بر حسب «سرانه تعداد اتاق» است که يعني سرانه هر خانوار چند اتاق است و ديگري «سرانه سطح زيربناي» مسکن است. حال اينکه اين پژوهش بر اساس کدام معيار صورت گرفته من اطلاع ندارم.»

وي ادامه داد: «ما چند سال پيش با استفاده از هر دو روش گفته شده به اندازه گيري خط فقر مسکن در ايران اقدام کرديم که با توجه به ديگر شاخص ها معلوم شد شاخص «سرانه سطح زيربنا» شاخص قابل اعتبارتري است و با ديگر شاخص ها همچون مصرف خانوار ارتباط معناداري داشت.»

وي افزود: «به نظر من رقمي که به عنوان خط فقر مسکن در استان تهران اعلام شده با واقعيت هاي موجود در جامعه اصلا همخواني ندارد و حتي در مناطق پايين شهر قيمت اقامت در يک مسکن براي يک خانوار 4 نفره و با توجه به تعداد اتاق هاي آن رقم بسيار بالاتري از آنچه اعلام شده، است.»

اين استاد دانشگاه تصريح گرد: «لذا خط فقر مسکن در استان تهران قطعا بيشتر از 133 هزار تومان است و به نظر مي رسد رقمي که براي يک خانوار 4 نفره اعلام شده حدود نصف واقعيت هاي موجود باشد.»

راغفر درباره تعداد ساکناني که در شهر تهران زيرخط فقر مسکن قرار دارند گفت: «بر اساس پژوهشي که ما در سال 87 براي خط فقر مسکن در شهر تهران انجام داديم، تعداد خانوارهاي زير خط فقر مسکن بر اساس سرانه ميانگين زيربناي 16 متر (فارغ از کيفيت آن) رقمي بسيار بالاتر از 11 درصد بود و بيش از 30 درصد خانوارها زير خط فقر مسکن قرار داشتند.»

وي ادامه داد: «البته بايد اين موضوع را مدنظر قرار داد که از سال 87 تا 94 و به خصوص به دليل افزايش شديدي که در قيمت مسکن در سال 91 روي داد احتمال اينکه تعداد بسيار بيشتري از خانوارها به زير خط فقر مسکن سقوط کرده باشند وجود دارد.»

وي تاکيد کرد: «لذا ارقامي که اعلام شده به هيچ وجه با واقعيت هاي موجود مسکن در شهر تهران حتي براي مناطق پايين شهر تناسبي ندارد.»

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات