تبلیغات

بايزيد مردوخي: بروکراسي سالخورده امکان تحرک را گرفته است

بايزيد مردوخي: بروکراسي سالخورده امکان تحرک را گرفته است

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نسبت ايران با توسعه يا توسعه نيافتگي؟ ايران ١٠ برنامه توسعه‌اي را از سال ١٣٢٧ تاکنون به مرحله اجرا گذاشته است. پنج برنامه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و پنج برنامه پس از پيروزي انقلاب. حالا در شرايطي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حال تدوين يازدهمين برنامه توسعه‌اي تاريخ و ششمين برنامه پس از پيروزي انقلاب است که ايران هنوز توسعه يافته تلقي نمي‌شود و در ادبيات اقتصاد سياسي کشوري در حال توسعه لقب مي‌گيرد. آنها که روزگاري از ايران عقب‌تر بودند، حالا پيشتازند و ساخته‌هاي صنعت‌شان در جاي جاي زندگي ايراني‌ها جا خوش کرده است؛ از آشپزخانه‌ها تا پارکينگ‌ها. واکاوي آنچه بر ايران گذشت و سبب شد ايران با وجود تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي نتواند توسعه را تجربه کند، ما را پاي صحبت‌هاي مردي نشاند که از سال ١٣٤٩ تا دوره زمامداري دولت پيشين در مرکز فرماندهي اقتصاد ايران حضور داشت. هم دبيري هيات امناي حساب ذخيره ارزي را عهده‌دار بود و هم همکارانش وي را کارشناس ارشد برنامه‌ريزي خطاب مي‌کردند. بايزيد مردوخي، مرد آرامي که از شنيدن القابي چون استاد و دکتر و... پرهيز دارد، ميهمان ما در دفتر روزنامه اعتماد شد تا تجربه عيني‌اش از آنچه در سال‌هاي گذشته ديده است را بازگو کند. جان کلام رسيدن به پاسخ اين سوال بود، چرا ايران توسعه يافته نيست؟ گفت‌وگو با همين پرسش نيز آغاز شد.

چرا ايران بعد از اجراي١٠ برنامه توسعه، هنوز کشور توسعه يافته‌اي نيست؟

درست است که ايران توسعه يافته نيست اما در دهه‌هاي اخير تغييرات فراواني را تجربه کرده است. ببينيم ماهيت برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران چه بوده است. وقتي شما برنامه‌هاي توسعه‌اي و عمراني که در ايران اجرايي شده است را بررسي کنيد به يک نقطه مشترک مي‌رسيد. با اجراي اين برنامه‌ها ايران از يک کشور روستايي و عقب مانده به کشوري تبديل شد که در پاره‌اي مسائل، ظاهرش به کشورهاي پيشرفته شبيه است.

شايد بحران ريشه در همان تغييرات ظاهري داشته باشد؟

در طول اين سال‌ها ضربه شديدي به مديريت بلندمدت اقتصادي کشور زده شده است. اما نقطه آسيب کجا بود؟ اين نقطه بايد مورد شناسايي قرار گيرد. اين ضربه از طريق درآمدهاي نفتي به کشور زده شد. بررسي‌ها نقطه مشترک تمام اين دوران را نشان مي‌دهد. موضوع اين است که بخش
قابل‌توجهي از دستاوردهاي ما در برنامه‌هاي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم پيش از انقلاب، با تکيه بر درآمدهاي نفتي به دست آمد. جاده‌ها، دانشگاه‌ها و... با تکيه بر اين درآمدها ساخته شدند. در طول اجراي برنامه‌هاي سوم تا پنجم توانستيم صنايع زيادي در کشور احداث کنيم و باز هم تاکيد مي‌کنم که تمام دستاوردها به کمک درآمدهاي نفتي حاصل شد. مساله اين است که وابستگي به درآمدهاي نفتي و تکيه
بر آن سبب شد يک فرهنگ بودجه‌اي و اقتصادي در کشور به وجود آيد که آسيب‌هايي به همراه داشت. اين شرايط سبب شد به جاي ساختن نهادها و استفاده از ظرفيت‌هايي که در داخل کشور بود و مي‌توانست ما را به توسعه پايدار برساند، چشم‌مان به خارج و درآمدهاي نفتي دوخته شد. اعتياد به درآمدهاي نفتي ادامه يافت و حتي در سال‌هاي بعد از انقلاب نيز نفت تبديل شد به ماده‌اي حياتي که اقتصاد کشور را به حرکت در‌مي‌آورد. طبيعي است که وقتي يک اقتصاد به شکل طولاني مدت به چنين منبعي وابسته مي‌شود، نمي‌تواند خيلي از اصلاحات را انجام دهد. به هر حال حول و حوش درآمدهاي نفتي گروه‌هاي ذي‌نفعي شکل مي‌گيرند.

من معتقدم يکي از اين گروه‌هاي ذي‌نفع بورکراسي ناتواني است که در کشور شکل گرفته است. بروکراسي که در جهات معيني عادت به کار دارد و از اصلاح دروني خود ناتوان است.

در کنار اين، يکسري قوانين و مقررات شکل گرفته که باز هم همين قوانين بي‌ارتباط با وابستگي به نفت نيست. نتيجه اين مي‌شود که همواره راه‌هايي پيش پاي فعالان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار دارد که درآمدهاي نفتي به آن شکل داده‌اند. در چنين فضايي بخش خصوصي به آن معنا تقويت نشده يا بهتر است بگوييم همچنان ناتوان به حيات خود ادامه مي‌دهد. اتکاي اين بخش همواره به حمايت و يارانه‌هاي دولت بوده و همچنان به قيمت‌گذاري دولتي متکي است. مي‌بينيد که مساله معافيت مالياتي براي او جدي است. به هر حال بخش خصوصي به اندازه‌اي که جامعه بدان نياز دارد نتوانسته است رشد کند و کارآمد باشد.

نگاه برنامه اول عمراني که در سال ١٣٢٧ اجرايي شد، به نفت چه بود و در سال‌هاي بعد اين نگرش دستخوش چه تغييراتي شد؟

در برنامه عمراني اول تنها کاري که مي‌شد کرد و موفق به انجام آن شدند، اجراي چند پروژه بود، يعني خود برنامه هم ادعاي جامع بودن نداشت. حتي نمي‌شود گفت برنامه اول يک برنامه اقتصادي بود، اين برنامه همان‌طور که از نامش پيداشت مجموعه‌اي از برنامه‌هاي عمراني بود که به اجرا هم درآمد. نکته مهم اين است که ذهنيتي که همان زمان نسبت به درآمدهاي نفتي وجود داشت متفاوت از ذهنيتي است که امروز نسبت به درآمد نفت وجود دارد. رييس سازمان برنامه‌اي که آن زمان به وجود آمده، به صراحت مي‌گويد نفت سرمايه است و بايد آن را به سرمايه پايداري تبديل کنيم که نسل‌هاي بعدي هم از آن منتفع شوند. يعني مي‌خواهم بگويم اين ذهنيت همان زمان وجود داشت منتها در طول زمان اين ذهنيت کم‌کم تغيير کرد. توسعه راهکارهايي دارد که در ذهن دستگاه‌هاي دولتي شکل گرفت و آنها هم مي‌خواستند از اين راهکارها استفاده کنند. يعني کشوري که توسعه صنعتي نداشت مطلوب بود که سريعا رشد کند و چون منابعي در داخل نداشتيم به درآمدهاي نفتي
رو آوردند. کشاورزي بايد رشد مي‌کرد، تجهيزات و ماشين‌آلات بايد رشد مي‌کردند و ما منابعي نداشتيم، در نتيجه به منابع نفتي تکيه شد. در ساير حوزه‌ها هم يک نوع ديدگاه توسعه‌اي وجود داشت که به شتاب بخشي به فرآيند توسعه معتقد بود. حالا اين شتاب بخشي را نمي‌شد در درآمدهاي نفتي به کار بست چون درآمد نفتي در دست ما نبود. اينها را گفتم تا نتيجه بگيرم که نمي‌شود گفت سنگ‌بناي توسعه کج گذاشته شد، اين سنگ بنا کج نبود و ما اگر به تاريخ برگرديم، مي‌بينيم که به واقع کشوري عقب مانده بوديم، هم در حکومت و هم در جامعه. منظورم از عقب مانده مفهوم منفي آن نيست، بلکه منظورم توسعه نيافتگي است. ما در حالي توسعه مدرن را در دستور کار قرار داديم که عقب ماندگي‌ها زياد بود، برخي دلسوزان مي‌خواستند سريعا اينها را جبران کنند و به همين خاطر از منابع نفتي استفاده کردند. متعاقب اين اقدام، الگويي از توسعه شکل گرفت که به امروز رسيديم.

موضوع اين بود که ما در حالي به دنبال توسعه سريع بوديم که فرهنگ کار را نداشتيم. اين مشکل هنوز هم در جامعه ما خودنمايي مي‌کند. مثال مي‌زنم تا بحث روشن‌تر شود. ما کارخانه وارد کرديم اما تکنولوژي را
ياد نگرفتيم. کارخانه اول را با تجهيزات و کارشناس خارجي ساختيم اما مسيرمان را در دوره ساخت کارخانه دوم تغيير نداديم. کارخانه دوم را هم عينا به همين صورت ساختيم و دوباره همان راه را تکرار کرديم. چون نفت داشتيم. زماني‌که دانشجوي دانشگاه تهران بودم، يک صاحب صنعت براي سخنراني به دانشگاه آمد. گفت: اگر خبر برسد که پيچ و مهره براي يک دستگاه در کارخانه من نيست، بلافاصله سوار هواپيماي چارتر مي‌شوم و به آلمان مي‌روم، در آن کشور بهترين پيچ و مهره را تهيه مي‌کنم و به کارخانه‌ام بر مي‌گردم. خب اين کار هر چند با در نظر گرفتن مولفه سرعت، کار خوبي است اما در حقيقت با اتکاي به نفت و درآمدهاي نفتي مي‌تواند انجام شود شايد اگر مجبور بوديم يا باور داشتيم بهتر است کارخانه پيچ و مهره را هم در اين کشور بسازيم، اين اتفاق نمي‌افتاد و شکل توسعه فرق مي‌کرد. اين تعجيل در نوع خاصي از توسعه، ما را به سمت وابستگي بيشتر به نفت کشاند. حالا برگرديم به اواخر برنامه پنجم عمراني کشور که تعداد زيادي کارخانه‌هاي بزرگ ساخته بوديم. در اين دوره اقداماتي در بخش کشاورزي در دستور کارمان قرار گرفت. مي‌بينيم که هر چند در مورد کشاورزي هم تجربه نهادي داشتيم و هم تجارب مختلف اما ظاهرا هيچ‌کدام از آنها به کارمان نيامد. نتيجه اين است که دوباره به قبل بازگشتيم و کشاورزي هنوز توسعه درستي نداشته و معضل آب را نمي‌تواند حل کند.

اين تعجيل را دولت به جامعه تحميل کرد يا جامعه به دولت؟ البته برآوردها نشان مي‌دهد همواره دولت‌ها در ايران بلندپروازي‌هاي عجيبي دارند و آرزوهاي‌شان را در قالب برنامه‌هاي عملي مطرح مي‌کنند. حالا با توجه به تجربه طولاني شما در اين سال‌ها فکر مي‌کنيد اين تعجيل خاصيت و مطالبه جامعه ايران بود؟

فکر مي‌کنم اين تعجيل ناشي از باز بودن جامعه ما بود. دولت از زمان قاجار گروه‌هايي را براي تحصيل و يادگيري علوم جديد به خارج از کشور اعزام مي‌کرد. اين افراد ذهنيت‌هاي دنياي صنعتي شده اروپا را با خود به ايران آوردند و طبيعي بود که دوست داشتند ايران هم اروپا شود، اما بدنه اصلي جامعه چنين دغدغه‌اي نداشت. به مرور با افزايش واردات، قشر بازرگان در ايران شکل گرفت که اين گروه نيز به نوعي ذهنيت ضرورت پيشرفت و اروپايي شدن را با خود آورده بودند. کالاها و محصولاتي به مردم عرضه مي‌شد که هنوز فرهنگ استفاده و نياز بدان در داخل کشور وجود نداشت. مثلا خودرو وارد ايران شد ولي نه فرهنگ و نه نياز به آن در داخل نبود. همين امروز هم ما فرهنگ رانندگي خودرو را نداريم و به همين خاطر جزو کشورهايي هستيم که با بيشترين کشته‌هاي تصادفات روبه‌روييم. اين هم ناشي از باز بودن ذهن ايراني براي استفاده از کالاهاي مدرن بدون فرهنگ مصرف آن است. اينجا اگر بخواهيم به مهم‌ترين نقص اشاره کنم، بايد بگويم در همه اين سال‌ها براي توسعه فرهنگي کاري نکرديم. حتي در
آموزش و پرورش به اندازه کافي براي آشنايي نسل جوان با ماشين‌آلات و تجهيزات وارداتي کار نشده است. مقامات دولتي هم البته گرايشاتي داشتند و هر‌کس علاقه‌مند بود در حوزه خود و به زعم خود بيشترين کارها را بکند. اين‌ تصورات بريدگي با قعر جامعه را افزايش داد و درنهايت زيربنايي ساخته شد که روبنايي نداشت. اين افتراق زيربنا و روبنا، افتراق حوزه‌هاي مادي و فيزيکي اقتصاد و جامعه با فرهنگ هنوز هم مشاهده مي‌شود.

با اين اوصاف فکر مي‌کنيد در همين شرايط موفق‌ترين برنامه توسعه‌اي که پيش از پيروزي انقلاب اجرايي شد، کدام برنامه بود؟

همان‌طور که اشاره شد برنامه هفت‌ساله اول و دوم اصلا ادعاي شاخص دادن نداشت و موفقيت آن را مي‌توان در اجرا و تحقق برنامه‌ها ديد که به هر حال با کمي تاخير اجرا مي‌شد، به ويژه اينکه متخصصان خارجي در ايران بودند، کمبود منابع مالي هم نداشتيم و به همين خاطر پروژه‌ها انجام مي‌شد.

اگر بخواهيم از نظر آماري و با ارقام بحث کنيم، پيش از انقلاب بايد به برنامه‌هاي
سوم تا پنجم توجه کنيم. در اين دوران رشد دو‌رقمي هم داشتيم. هميشه نرخ رشد بيش از ٦ درصد بود و از اين نظر نتايج اين برنامه‌ها قابل توجه بود. همين‌طور از نظر نرخ رشد درآمد سرانه هم دستاوردها قابل توجه بود اما از نظر توزيع درآمد اين دوره چندان دوران موفقي نبود. کم‌کم نهادهاي لازم براي تحقق نوعي عدالت اجتماعي به وجود آمد. صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي و بيمه‌ها در کشور رواج پيدا کرد و از بي‌توجهي به اين بخش کاسته شد. به همين خاطر اگر بخواهيم کمي حساب کنيم که متاسفانه به دليل شرايطي که درباره آن صحبت کرديم، مجبوريم از همين پارامترها کمک بگيريم، مي‌توانيم اين برنامه‌ها را موفق ارزيابي کنيم. در اين دوران رشد سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي، رشد توليد و... به وجود آمد و اتفاقا درآمدهاي نفتي نيز افزايش يافته بود چرا‌که قيمت نفت در بازارهاي جهاني
افزايش يافته بود.

طبيعتا اگر بخواهيم کيفي به مساله نگاه کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که توسعه عمقي نداشت چرا که در همين دوران، به نفت وابسته شديم و مواردي که بيان کرديد منجر به اين شد که ما در مقطع انقلاب کشور توسعه‌يافته‌اي به حساب نياييم. درست است؟

درست است، کشور توسعه‌يافته‌اي به حساب نمي‌آمديم. با شاخص‌هاي جهاني توسعه‌يافته محسوب نمي‌شديم و با توجه به ادبيات توسعه و توسعه‌يافتگي، در ميان کشورهاي در حال توسعه نبوديم.

در چنين شرايطي اگر برنامه توسعه‌اي نداشتيم، چه اتفاقي مي‌افتاد؟

تمام درآمدهاي نفتي صرف دو چيز مي‌شد، واردات و هزينه‌هاي نظامي که هميشه سهم بخش مهمي از بودجه‌هاي دولتي در دوران پيش از انقلاب را به خود اختصاص مي‌داد.

آن وقت شبيه کدام کشور مي‌شديم؟

خب شبيه يکي از همين کشورهاي خاورميانه.

خيلي‌ها معتقدند يکي از بحران‌هاي توسعه در ايران اين است که ما خودمان، خواستار توسعه نبوديم. براي همين بدنه جامعه همراه نمي‌شد. اين نظريه هم وجود دارد که توسعه ايران و ايجاد اين تغييرات جبر زمانه بود، خواه ناخواه ما اين مسير را مي‌رفتيم. نظر شما در اين مورد چيست؟

به هر حال اقتضائات يک کشور خاورميانه‌اي اين بود که درجا نزنيم. ما سر يک چهارراه بوديم. نمي‌توانستيم بايستيم. اما مشکل اينجا بود که پول‌هاي‌مان را کمي زيادي و بيجا خرج کرديم.

پاسخم را کامل نگرفتم. فکر مي‌کنيد اينکه ما به لحاظ دروني خواستار توسعه نبوديم، چه تاثيري بر اين فرآيند داشت؟

«ما» يک مفهوم يکنواخت نيست. ما يک جامعه‌اي بوديم با تاريخ چند‌هزار‌ساله و دوران‌هاي رونق جهاني در عصر باستان، اتفاقا از نظر فرهنگي هم پيش بوديم. درنتيجه نمي‌توان گفت ما کشوري ناچيز مي‌شديم. نکته اينجاست که اگر درست‌تر عمل مي‌کرديم دليلي نداشت که به وضعيت کنوني دچار شويم. اصلا موضوع ريشه‌يابي همين مساله است. من مي‌خواهم در اين مورد بررسي صورت گيرد. بايد ببينيم درد چيست؟

من بررسي‌هايي در اين زمينه داشته‌ام. من مي‌گويم درد فعلي ما اين است که نظام تدبير بايد اصلاح مي‌شد که نشد و اگر تغييري هم در اين نظام اتفاق افتاده، متاسفانه به سمت منفي بوده است. نظام تدبير يعني مجموعه قوانين، ساختارها، قواي سه‌گانه و البته يک بروکراسي سالخورده و فرسوده، همين بروکراسي امکان تحرک را از ما گرفته است. هر چند شکوه‌ همه از اين بروکراسي به‌گوش مي‌رسد اما کسي حاضر نيست با يک برنامه‌ريزي دقيق بگويد من اين بروکراسي و نظام تدبير را اصلاح مي‌کنم. اين نظام تدبير، بخشي از قوانين و مقرراتي است که کنترل‌چي هستند، اين قوانين از ترس اينکه مبادا اشتباهي صورت بگيرد، تدوين شده است اما نکته اينجاست که قوانين چنان طراحي شده که هم جلوي هر خلاف را مي‌گيرد و هم مقابل هر کار سازنده‌اي مي‌ايستد. لازمه برون‌رفت از اين وضعيت آن است که تکنوکرات‌ها يا بروکرات‌ها بتوانند از حوزه سنتي خود بيرون بيايند و نقش تسهيل‌گر بازي کنند که اين شرايط را نيز نداريم.

همين اصل ٤٤ قانون اساسي را ببينيد. ما اين اصل را به صورت جدي و با هدف کاهش بار دولت تغيير داديم تا دولت بتواند به وظايف اصلي خود يعني بهبود وضعيت رفاه اجتماعي برسد اما برنامه طوري اجرايي شد که امروز وبال گردن است. اينها ناشي از نظام و سيستم تدبير است؛ سيستمي که تصويرسازي مي‌کند، تصويب مي‌کند و اجرا هم مي‌کند. ولي در عمل حرکت از سرعت کافي بهره‌مند نيست و نتايج با پيش‌بيني‌ها متفاوت است.

شما سال ١٣٤٩ وارد سازماني شديد که آن زمان برنامه و بودجه نام داشت. درست وقتي شروع به کار کرديد که درآمدهاي نفتي رو به افزايش بود و همين افزايش، سقف آرزوهاي مديران دولتي را بلند کرد. ايرادي که به محتواي توسعه در ايران داشتيد، به نظر مي‌رسد در اين دهه نمود عيني‌تري يافت. در اين دوره نگاه دولتمردان به مقوله توسعه چه بود و چه تغييراتي را نسبت به قبل تجربه کرده بود؟

سازماني که آن زمان برنامه و بودجه بود و در تمام اين سال‌ها بارها تغيير نام داده است را من سازمان « برنامه‌ريزي» خطاب مي‌کنم. با اين توضيح مي‌خواهم در سطح بالاي تصويرسازي بدنه را دو‌تکه کنم. کشور يک بدنه کارشناسي داشت که هم در سازمان برنامه‌ريزي حضور داشتند و هم در راس اکثر وزارتخانه‌هاي آن زمان. اين بدنه طرفدار توسعه و صنعتي شدن سريع بودند و علاقه داشتند وظايف خود را
به خوبي و با سرعت انجام دهند تا کشور پيشرفت کند. اين پيشرفت هم به معناي توسعه اقتصاد، بهبود تجارت خارجي، سياستگذاري مناسب براي توسعه اقتصادي و بودجه‌ريزي براي اجرايي شدن اين طرح‌ها بود. در مقابل بدنه تصميم‌گيري کشور بود که اشتياق داشت هزينه‌ها را به بخش خاصي منتقل کند. اين بخش خاص، بخش نظامي بود. به نظر من موفقيت سازمان برنامه‌ريزي کشور در اين بود که بيشترين سهم را در مقابل اين خواست، اتفاقا به توسعه اقتصادي- اجتماعي اختصاص داد. در تمام اين دوران شاهد فشارهايي بوديم که براي تخصيص درآمدها به بخش نظامي به سازمان وارد مي‌شد. من آن زمان کارشناس ساده صنعتي بودم. من را به جلسه‌اي ‌بردند که با حضور گسترده ژنرال‌ها برگزار شد و سازمان برنامه قصد داشت خود را از زير فشار اينها خارج کند. آنها شکايت کرده بودند که سازمان پول نمي‌دهد. سازمان هم سعي مي‌کرد کارشناسي برخورد کند. آن زمان نظامي‌ها
ساخت و‌سازهاي وسيعي داشتند و مي‌خواستند بودجه آن را تامين کنند. براي همين ساخت و سازها از ژنرال و تيمسار سوال مي‌شد که چه مقدار کار بايد انجام دهيد و براي آن چه ميزان سيمان مي‌خواهيد. رقمي که آن تيمسار مي‌گفت را با کارشناسي مشورت مي‌کردند که ببينند اين رقم چقدر درست است. وقتي کارشناس رقم درست کارشناسي را مي‌گفت ژنرال کوتاه مي‌آمد. اين چالش‌ها هميشه بود. در حقيقت اين مبارزه مداوم وجود داشت و اگر دستاوردي در اين سال‌ها بوده شک نکنيد که ناشي از علم و تلاش کارشناسان و مديران دلسوز بود.

پس نوع برخورد با مساله توسعه در اين دوره تفاوت پيدا کرد؟

بله، سقف آرزوها همان‌طور که گفتيد بلند شد. اين بلندپروازي نيز ناشي از افزايش سه تا چهار‌برابري درآمدهاي نفت در يک مدت کوتاه بود. در همين دوره همه دستگاه‌ها شروع به طرح کردن نيازمندي‌هاي خود کردند. اين نيازها آنقدر زياد بود که کشور دچار کمبود نيروي انساني شد و مجبور شديم از خارج کشور نيروي انساني وارد کنيم. هر بخشي مي‌خواست در حوزه خود بهترين عملکرد و بيشترين پيشرفت را داشته باشد، آنچه مي‌توانست اين سيستم را اندکي تعديل کند سيستم برنامه‌ريزي بود اما گاهي مجبور مي‌شد به زياده‌خواهي‌ها، به دليل فشارهاي بالا تن بدهد.

آيا هيچ‌وقت برآوردي صورت گرفت که چه ميزان از درآمدهاي آن دوران به درستي صرف زيرساخت‌ها شد و چه ميزان در سايه بلندپروازي‌هاي بزرگ هدر رفت؟

اول بگويم اگر ما مي‌توانستيم اين زياده‌خواهي‌ها را منطقي محقق کنيم، خيلي از انتظارات و نيازهاي‌مان دور نبوديم. در اين دوره پول بايد براي پيشرفت صرف مي‌شد، منتها زيربناهاي ما آمادگي نداشتند. فرهنگ و ساختار اجتماعي آمادگي پذيرش اين سرمايه‌گذاري‌ها را نداشت و اينها مشکل‌ساز مي‌شد. يادم هست يک انصاري، وزير اقتصاد در دولت هويدا، دور دنيا را چرخيد و کشورهاي مختلف را ديد، بعد با ٣٥ پروتکل از کشورهاي ديگر برگشت که همگي براي ساخت کارخانه مشترک در ايران بود. اينها براي ايران زياد نبود اما سرعت اجراي برنامه‌ها واقعا نامناسب بود. موضوع اينجاست که تکيه تام و تمام بر همه‌چيز خارجي نمي‌توانست مشکل را حل کند و خودش مشکل‌ساز مي‌شد. ما بايد در آن دوره آرام‌تر حرکت مي‌کرديم. به جاي اينکه ادعا کنيم هشت‌ساله به فرانسه مي‌رسيم، بايد ٢٠ساله به اين کشور مي‌رسيديم اما آنها عجله داشتند. يک‌سري ادعاهاي بزرگ هم بود، مي‌گفتند تمدن بزرگ. يعني چه؟ معناي اين عبارت آن است که همه‌چيز بايد در عمر من ساخته شود. اين باعث شد منابع به شکل کامل در راستاي توسعه به کار گرفته نشود.

به ٣٥ پروتکل اشاره کرديد، از اين پروتکل‌ها براي ساخت کارخانه مشترک چه تعداد اجرايي شد؟

بيشتر آنها در همان دهه ٥٠ انجام شدند.

غالبا کدام صنايع بودند؟

همه صنايع بودند، صنايع مهندسي، ماشين‌سازي، کودشيميايي، پتروشيمي، صنايع شيميايي ديگر، خيلي زياد بود.

با اين عقبه و با اين شرايط، مي‌رسيم به دوره پيروزي انقلاب اسلامي. انقلابي که خيلي زود با جنگي همه‌جانبه روبه‌رو مي‌شود و مجبور است ١١ سالي کشور را بدون برنامه توسعه‌اي اداره کند. بفرماييد در اين دوران نحوه اداره جامعه چگونه بود؟ انقلاب، جنگ و نبود برنامه چه تاثيري بر کشور و فرآيند توسعه به جاي گذاشت؟

من خود شاهد بودم، در اين دوران شبانه روز کار مي‌شد. انصافا همه کار مي‌کردند. اکثرا يازده شب به خانه مي‌رفتيم. آن زمان نه بنزيني وجود داشت و نه خودرويي داشتم. بايد پنج کورس ماشين سوار مي‌شدم تا به منزل برسم. مشخصه اين دوران آن بود که کارها صادقانه بود و منتي هم بر کسي نيست. شرايط ايجاب مي‌کرد تلاش‌ها افزايش پيدا کند. خبر دارم رييس سازمان در ٢٤ ساعت فقط پنج دقيقه فرزندش را مي‌ديد، آن هم نه در خانه، بلکه فرزندش را مي‌آوردند سازمان تا وي را ببيند. اينها را گفتم تا ببينيد تلاش همگاني بود. نکته اما اين بود که امکاني براي کارهاي زيربنايي نبود. مجبور بوديم نيازهاي فوري را مد نظر قرار دهيم. افق ديدمان نهايت يک‌ساله بود. شرايط طوري بود که امکان برآورد چشم‌انداز چهار يا پنج ساله وجود نداشت.

آن دوران همه زحمت کشيدند اما بعد از آن بايد فرصتي براي اصلاح نهادها و نظام تدبير در نظر گرفته مي‌شد که اين مهم اصلا مورد توجه قرار نگرفت. شايد اگر جنگ و تحريم امريکا نبود، همان ابتدا اقداماتي براي اصلاح نهادها و نظام تدبير در دستور کار قرار مي‌گرفت اما جنگ همه‌چيز را به تاخير انداخت.

اصلاحاتي که در آن دوران صورت گرفت، اصلا جوابگوي منظورتان نبود؟

اينها اصلاحات نبود. وصله و پينه‌هايي بود که در نهايت نتوانست ضعف‌ها را برطرف کند.

مشخصا اقتصاد با آن افق کوتاه‌مدت در دوران جنگ و با کمبود منابع در کشوري که تازه از انقلاب بيرون آمده بود، چگونه اداره شد. خيلي‌ها تجربه آن دوران را موفق مي‌دانند، شما چطور؟

در اين دوران آنچه منابع در کشور وجود داشت، به کار گرفته شد. از منابع مالي بگيريد تا منابع انساني. هر کس توان مشارکت داشت راهي جبهه‌ها مي‌شد و هر کسي صلاحيت‌هاي کار تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي داشت، مي‌آمد و شبانه‌روزي کار مي‌کرد. اين مساله کل هيات دولت را هم در بر گرفت. منابع مالي نيز در اين دوران با توجه به اولويت جنگ تخصيص مي‌يافت. نيازهاي جنگ تامين مي‌شد و آنچه مردم به عنوان کالاي مصرفي نياز داشتند از طريق مکانيزم کوپن اختصاص مي‌يافت. حال نه تامين به مفهوم کامل اما به هر حال حتي‌‌المقدور و در حد توان در اختيار جامعه قرار مي‌گرفت. فکر مي‌کنم آن مديريت هم کارساز شد.

به کارگيري مکانيزم کوپن مشخصا پيشنهاد کدام سازمان بود؟

راستش نمي‌دانم اما همه کشورها در شرايط جنگي از کوپن بهره مي‌گيرند. انگلستان هم در جنگ دوم جهاني، به مردم کوپن و سهميه مي‌داد. اين سهميه‌ها بر اساس ضرورت‌هاي زندگي مردم تخصيص پيدا مي‌کرد. مثلا در اين کشور به مردم بن نقاشي مي‌دادند چون در ميان مردم آنجا نقاشي ضرورت بود. ما هم سعي کرديم ضرورت‌ها را مدنظر قرار دهيم تا حداقل‌ها تامين شود.

بخش ديگر منابع براي ساخت و ساز صرف مي‌شد که آن بيشتر از طرف خود مردم تامين مي‌شد. يعني بخش خصوصي واقعي در آن زمان وجود داشت. بخش خصوصي علاوه
بر به کارگيري منابع، به ارتقاي تکنولوژي و تامين نيروي انساني دست مي‌زد. در کنار ساخت و سازها نوآوري وجود داشت. من بارها گفتم بايد ديد که چه شد کارخانه‌اي که يک کالا توليد مي‌کرد، توانست با ايجاد تغييراتي در خط توليدش براي جبهه‌ها قطعات بسازد. منابع انساني يا سرمايه انساني و مالي مردم در دوران جنگ به کار گرفته شد تا جامعه و جبهه‌ها تامين شوند. قطعا بخش بزرگ ديگري هم درگير کار بود که من چندان در اين حوزه اطلاعاتي ندارم. اين بخش نيز در حوزه بين‌الملل فعاليت مي‌کرد و کالاهاي مورد نيازمان که در داخل ساخته نمي‌شد را براي کشور تامين مي‌کرد.

حالا اين سوال مطرح مي‌شود که اگر جنگ رخ نمي‌داد، مسير حرکت ما چه تغييري مي‌کرد؟

نمي‌شود چنين قضاوتي کرد چرا که اگر نظام تدبير را اصلاح نمي‌کرديم جز مقداري تفاوت نسبت به قبل از انقلاب مسير تفاوت خاصي نمي‌کرد.

سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه‌ريزي، درست مانند برنامه‌هاي توسعه‌اي فراز و فرودهاي فراواني را در اين سال‌ها تجربه کرده است. شما بيش از چهل سال در اين سازمان حضور داشتيد، کدام دوره را سخت‌تر از ساير برش‌هاي تاريخي مي‌دانيد؟

ببينيد دوراني که من در سازمان برنامه‌ريزي کشور تجربه کردم با فشار مداوم دولتي‌ها به سازمان همراه بود. اين سازمان هيچگاه بدون مشکل نبود و فشارها به حدي بود که پيش از انقلاب تا مرحله تعطيلي نيز پيش رفت. اما بعد از انقلاب تعطيلي واقعي رخ داد و سازمان در سال ١٣٥٨ حدود ١٠ روزي تعطيل شد.

چه جمع‌بندي‌اي سبب شد سازمان ١٠ روزي تعطيل شود؟ دليل چه بود؟

راستش ما بي‌خبر بوديم و مانند هر روز
به محل کار خود مي‌رفتيم. آن روز وقتي سر کار رفتم ديدم سازمان تعطيل شده است. همکاران هر کدام واکنشي داشتند، حتي برخي گريه مي‌کردند. به ما هم گفتند برويد خانه‌هاي‌تان، سازمان تعطيل است. حتي اعلام نکردند دستور تعطيلي از سوي چه کسي بود. بعد از يکي دو روز به من تلفن کردند و گفتند بيا سازمان. من هم رفتم و با يک محيط جديدي روبه رو شدم. با اين کار کساني را که نمي‌خواستند کنار گذاشتند و البته عده‌اي هم خودشان به سازمان برنگشتند. سازمان اين طور تدريجا دوباره راه افتاد. اما باز هم مانند هميشه فشار روي سازمان بود. تا اينکه در اين دولت‌ پيشين کلا سازمان برنامه منحل شد. همان‌طور که گفتم هميشه حرف پشت سر سازمان زياد بود. حرف‌هايي از اين جنس که اينها امريکايي هستند. اين حرف‌ها از قبل از انقلاب انباشته شده بود. با وجود اين انتقادات سازمان زماني مي‌تواند کار کند که مورد حمايت قوي قرار گيرد. حامي هم کسي نيست جز رييس‌جمهور. چارت سازماني را هم ببينيد، معلوم مي‌شود اين سازمان هميشه يک خط مستقيم به رييس‌جمهور دارد. خوب وقتي رييس‌جمهور حمايتش را از روي دولت بردارد، ديگر سازمان نمي‌تواند کار کند. همين طور هم شد.

واقعا دولت قبل با چه جمع‌بندي‌اي اين سازمان را نخواست. بالاخره اين سازمان ساليان طولاني با همه فشارها و مخالفت‌ها، فعاليت کرده بود. چه شد که رييس دولت قبل يک باره اين سازمان را منحل کرد؟

من سوء نيت را در اين موضوع قبول ندارم. فکر مي‌کنم اين تصميم ناشي از ناآگاهي بود. برويد تيتر روزنامه‌ها در آن زمان را ببينيد. يک وزير گفته بود من به عنوان وزير رفتم از کارشناس سازمان برنامه در‌خواست اعتبار کردم اما او به من نداده است. يک کارشناس به من وزير اعتبار نداده در حالي که من اهدافي را در حوزه خودم تعريف کرده‌ام. در اين جمله نا آگاهي کاملا مشخص است، ببينيد ما که برنامه‌هاي سفت و سخت استاليني نداشتيم. نمي‌گفتيم طبق برنامه صبحانه اينقدر
نان و کره بخور. ما برنامه‌اي مصوب مي‌کرديم نقشه راه باشد اما به مذاق آنها خوش نمي‌آمد. در ضمن لازم است اشاره کنم ما هنوز تنها کشوري هستيم که برنامه را به مجلس مي‌بريم تا قانون شود، بعد هم اگر اجرايش نکنيم آب از آب تکان نمي‌خورد. در ضمن در اثر همه فشارها سازمان برنامه‌ هم ديگر مجموعه متفکر و انديشه ورز گذشته نبود آدم‌هاي متفکر داشت اما مجموعه ديگر نمي‌توانست چيزي از خود بروز دهد. درنتيجه تبديل شد به کيسه‌دار و صندوق‌دار.

در فرآيند انحلال چه بخشي از کارشناسان سازمان از بدنه آن جدا شدند؟

درصدي الان ندارم اما مي‌توانم بگويم در سازمان برنامه‌ريزي مديريت مياني و کارشناسي خيلي مهم است. يک سطح از بدنه سازمان را مدير و معاونان تشکيل مي‌دهد. سطح دوم مديران مياني هستند که از کارشناسان تشکيل شده است. آن بخشي که سازمان مديريت را هم پيش مي‌برد همين سطح دوم بود که خيلي تغيير کرد. همين امروز هم در اين سطح افراد شايسته‌اي هستند ولي بعضي از آنها قبلا با سازمان بودند. ببينيد سازمان بيش از هر چيز يک فرهنگ خاصي داشت که متفاوت از بخش‌هاي ديگر بود. وقتي ساختار منحل شود و سيستم عوض شود بازيابي و بازسازي آن فرهنگ مشکل مي‌شود. مثل تيمي که شما به جبهه مي‌فرستيد تا جايي را فتح کند؛ اين تيم فرمانده و معاوناني دارد به علاوه تجهيزات و نيروي انساني. اگر اعضاي اين تيم که سال‌ها با يکديگر کار کرده و توانايي‌هاي خود را نشان داده‌اند تغيير کند، حتي اگر افراد خوبي جاي افراد قبلي را بگيرند، در حداقلي‌ترين حالت، هماهنگي‌هاي گذشته وجود ندارد. سازمان برنامه دچار اين اتفاق شد.

پس شايد از اين بابت است که بسياري از کارشناسان از جمله شما معتقد بوديد احياي سازمان، نتوانسته است به احياي واقعي سازمان منجر شود.

من ديگر مستقيم با سازمان کار نکردم اما مي‌دانم مهم‌ترين چيزي که در اين سازمان بايد احيا مي‌شد، مديران مياني بودند که نشدند.

کشور در آستانه تدوين برنامه ششم است. فکر مي‌کنيد در مقطع فعلي بايد چه کرد؟

با درکي که از شرايط موجود کشور دارم، معتقدم به يک برنامه‌ريزي متفاوت نياز داريم. متاسفانه تدابيري که تاکنون براي برنامه ششم ديده شده و خيلي روي آن زحمت کشيده شده است چندان کارساز نيست.

اگر قرار بود در شرايط فعلي برنامه‌اي متناسب با شرايط تنظيم شود بايد ابتدا تحليلي از وضعيت کشور ارايه مي‌شد تا به پاسخ اين سوال برسيم. همان سوالي که شما در ابتدا پرسيديد، چرا ما توسعه پيدا نکرديم؟ برنامه چهارم چه ايرادي داشت که درصدد تحقق آن تا اين حد پايين بود، اشکال برنامه پنجم چيست؟ اين حداقل انتظار از يک سازمان صاحب فکر است که ببيند عيب کجاست. عيب فقط کاهش درآمدهاي نفتي نبود. ما نفت صد دلاري و بيشتر هم فروختيم. حتي در سال‌هاي ابتدايي برنامه پنجم. هر‌چند هنوز گزارش عملکردي از ميزان تحقق اهداف برنامه پنجم ارايه نشده اما فکر مي‌کنم درصد تحقق اهداف آن پايين باشد. خوب بايد به اين جواب رسيد که چرا اتفاق مطلوبي رخ نداد؟ اينها را بايد ارزيابي کرد که هنوز چنين اتفاقي نيفتاده و اگر افتاده نيز من خبر ندارم. حداقل کار اين بود که يک گزارش جامع از وضعيت ده ساله گذشته اقتصادي- اجتماعي کشور تدوين مي‌شد، نه فقط با کميت‌هاي کلاني مانند رشد اقتصادي، بلکه تحليل و واکاوي اين موضوع که که چرا تورم يک دفعه تا ٤٠ درصد رسيد و چطور امروز به کمتر از ١٥ درصد رسيده است. چرا همچنان در تمام سال‌ها با برنامه‌هاي مختلف اقتصادي تورم دو‌رقمي داريم، چرا نرخ بيکاري بالاست؟ چرا مانند کشورهاي ديگر نمي‌توانيم تورم کمتر از دو رقم داشته باشيم. اين گزارش بايد نوشته مي‌شد تا از طريق آن براي آينده سناريويي مي‌داشتيم. مثلا بايد بدانيم با ادامه اين روند سال ٩٩ کجا خواهيم بود. حال اگر اين روند را نامطلوب مي‌دانيم چطور مي‌توانيم آن را تحمل کنيم. بايد بررسي مي‌شد که چه سناريوي مطلوب ممکني خواهيم داشت، مطلوب ايده‌آل و غيرممکن هم نه، مطلوب ممکن. حال اين مطلوب ممکن از نظر منابع مالي، اعم از داخلي و خارجي، چقدر امکان‌پذير خواهد بود. از همه مهم‌تر اينکه بايد بررسي کنيم نظام تدبير مي‌تواند رشدي را به ارمغان آورد. اين قوانين و مقررات مي‌توانند چيزي متفاوت از برنامه چهارم و پنجم به صحنه بياورند؟ دستگاه اداري مي‌تواند مطلوب‌تر از وضع کنوني خود کار کند و خيلي مسائل ديگر. آيا اين دستگاه اداري مي‌تواند متفاوت عمل کند، بايد به ريل ديگري برود اما من مي‌گويم اين نظام اداري توانايي ارتقا ندارد. در چنين شرايطي نبايد دست روي دست گذاشت، بايد در آن گزارش گفته شود که چطور اين مولفه مي‌تواند تغيير کند. اين ايراداتي است که من دارم. ين نظام اداري بارها آزمايش خود را داده است و نمي‌توان دايما زير نام اصلاح نظام اداري از اين صحبت‌ها کرد.

به نظر مي‌رسد در اين شرايطي باز هم کميت فداي کيفيت شده است، مي‌گويند برنامه ششم توسعه راس موعد مقرر به مجلس ارايه مي‌شود اما اگر اين برنامه نتواند عقب ماندگي‌هاي برنامه چهارم و پنجم را جبران کند، در حقيقت توسعه‌اي در کار نخواهد بود.

هيچ اشکالي ندارد اگر يک برنامه شايسته و متناسب با شرايط موجود، براي تحقق اهداف متعالي کشور تنظيم شود و چند ماهي ديرتر به مجلس ارايه شود. در ضمن سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده و بخش مهمي از کار انجام پذيرفته است. حالا شما بايد تحقق آن سياست‌ها و اهداف را امکان‌پذير کنيد. رشد اقتصادي هشت درصد چطور ممکن است، با چه منابعي و با چه سيستم اداري؟ رشد اقتصادي از دو منبع حاصل مي‌شود، يا از طريق سرمايه‌گذاري جديد يا از رشد بهره‌وري. من که ساعت ١٠صبح تازه به اداره مي‌آيم و صبحانه مي‌خورم، مي‌توانم هشت درصد رشد را امکان‌پذير کنم. کسي که براي سرمايه‌گذاري مي‌آيد، از سوي کدام نهاد حمايت مي‌شود؟ آنکه مي‌خواهد پولش را
به جاي گذاشتن در بانک وارد بخش کشاورزي و صنعت و... کند با کدام حمايت روبه‌روست؟ اصلا ممکن است بخش کشاورزي يا صنعت از وي حمايت کند و فرش قرمز زير پاي او بيندازند اما من کارشناس او را پرت مي‌کنم. آقاي نعمت‌زاده در دوره وزارت سابق خود مي‌گفت سرمايه‌گذار پول را آورده در حالي که کارشناس سوال مي‌کند اين پول را از کجا آوردي؟! مگر با اين سوالات صنعت و توليد به‌راه مي‌افتد؟ نمي‌خواهم بگويم تمام بدنه دولت اين‌طور است اما يک علامت کافي است، با کوچک‌ترين علامت و مانعي مسير سرمايه‌گذار عوض مي‌شود. مثلا سرمايه‌گذار به استان کردستان مي‌رود اما وقتي به يک مانع برخورد مي‌کند، ديگر به خود زحمت نمي‌دهد. مي‌آيد در استان قزوين و زنجان کار خود را مي‌کند. هر جا که علامت بد به سرمايه بدهند او راه خود را مي‌کشد و مي‌رود. به نظر مي‌رسد بايد هرچه زودتر اصلاح نظام تدبير را در دستور کار قرار دهيم چرا که با تداوم وضع موجود به جايي نمي‌رسيم.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات