تبلیغات

سرمقاله خراسان/ سند چشم انداز به نيمه راه رسيد؛ ما کجاييم

سرمقاله خراسان/ سند چشم انداز به نيمه راه رسيد؛ ما کجاييم

خراسان/ « سند چشم انداز به نيمه راه رسيد؛ ما کجاييم » عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مصطفي طاهري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

سالروز ابلاغ «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404»، فرصتي مناسب براي ارزيابي مسير طي شده و آسيب شناسي تحقق آن است. روزنامه خراسان از چند سال قبل در چند نوبت با طرح پرسشي از شخصيت هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، از آنان پرسيد که اين سنددر چند صفحه نوشته شده است؟ متاسفانه درصد بسيار کمي از اين افراد که با سلايق گوناگون انتخاب شده بودند، پاسخ سؤال را به درستي دادند.برخي از 40 تا 50 صفحه و برخي از چند جلد تا 10 الي 15 صفحه سخن به ميان آوردند درحالي که کل سند چشم انداز در 2 صفحه نوشته شده است.
بنابر تصريح قانون اساسي يکي از وظايف رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست هاي کلي کشور است. ترسيم اين سياست ها از سوي رهبر معظم انقلاب با هدف ايجاد همسويي قواي مختلف کشور و در موضوعات گوناگون انجام مي شود. برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور، سياست هاي کلي اصل44، سياست هاي جمعيت، سلامت، شرح مأموريت هاي دوره اي براي مسئولان عالي کشوري و لشکري و... همه نمونه هايي از خط مشي گذاري هاي کلان رهبري براي کشور است. اما در اين ميان شايد بتوان«سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴» را مهمترين سياست هاي کلي کشور دانست زيرا همانطور که در اين سند آمده است متن اين سند بايد«مبناي سياست هاي کلي چهار برنامه پنج ساله کشور»و «بودجه هاي ساليانه کشور نيز متناسب با آن تنظيم و تعيين گردد».
چشم انداز مطلوب کشور در اين سند دوصفحه اي، اين گونه ترسيم شده است:«جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه» که البته باتوجه به ظرفيت هاي عظيم انساني دستيابي به افقي فراتر از آن نيز توقعي بيجا نيست. خوشبختانه با تلاش مسئولان ادوار مختلف و با توجه به آمار، پيشرفت قابل توجهي در حوزه هاي علمي، فناوري و همچنين اقتصادي در ده سال ابتدايي اين چشم انداز حاصل شده است. اما رسيدن به اين مطلوب در برخي از حوزه ها و يا تثبيت و حفظ برخي از موقعيت هاي به دست آمده، نيازمند همت و تلاشي مضاعف است. تحقق اين چشم انداز تنها با همکاري و همدلي دستگاه هاي مختلف، به خصوص قوه مقننه و قوه مجريه حاصل مي شود. قانونگذاري متناسب با اين سند، و برطرف کردن خلاءها و موانع قانوني و ساختاري از طرف مجلس از يک سو و اجراي شايسته و دقيق آنها از طرف دولت، لازمه اين همکاري و همدلي است. «کنار گذاشتن اختلافات جزئي، سياسي و جناحي»، «غرق نشدن در سياست هاي جاري و روزمره» و «پرهيز از اقدامات غيرکارشناسانه و عجولانه» از ديگر الزامات امتداد«خط پيشرفت کشور بر مدار افق 1404»خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب در سالهاي اخير سعي نموده اند گام هاي رسيدن به اين چشم انداز را نيز براي دستگاه هاي ذي ربط تعيين کنند. سياست هاي کلي علم و فناوري در سال 93 و سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در سال 92 را همانطور که در متن اين سند آمده است:«با هدف...دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله» ابلاغ کردند.
شايد بتوان سند چشم انداز را ابزاري مناسب براي تشخيص درستي يا نادرستي جهت گيري هاي هر يک از قوا دانست. به تعبيري ديگر سند چشم انداز، «قطب نماي»کارگزاران بايد باشد. اکنون که سال پاياني مجلس شوراي اسلامي است، اين قوه بايد مشخص کند براي تحقق اين سند تاکنون چه اقدامات و برنامه هايي را داشته و انجام داده است. همچنين اين دولت و دولت هاي قبل نيز بايد گزارش عملکرد خود براي تحقق اين سند را ارائه نمايند.
در کنار وظايف دستگاه هاي مختلف در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز، «نظارت عمومي» و «نظارت ساختاري» و «برخورد قانوني با متخلفين» نيز نبايد فراموش شود. دانشجويان، نخبگان، خواص جامعه، رسانه و به خصوص رسانه ملي يکي از محورهاي اساسي «نظارت» و «مطالبه» خود از مسئولان را بايد تحقق اين سند بدانند. در خصوص نظارت ساختاري نيز همانطور که برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت اشاره کرده اند، باتوجه به ابلاغ آئين نامه نظارت از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اين نهاد مسئوليت نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي کشور در سطوح مختلف را دارد و مي بايست به صورت جدي و مستمر تحقق اين سند را پيگيري نمايد. قوه قضائيه نيز بايد با طراحي سازوکارهايي مشخص با همکاري مجمع تشخيص مصلحت نظام با تخلفات مسئولان مربوطه در اين زمينه برخورد کنند.
با کنار هم قرار گرفتن قسمت هاي مختلف اين پازل گسترده، مي توان اميد داشت که شرط اساسي تحقق سند چشم انداز که ايجاد گفتمان عمومي است، حاصل شود، گفتماني که هنوز به طور کامل و فراگير در بين مسئولان و مردم محقق نشده است.« ما اگر مي خواهيم يک خواسته اي تحقّق پيدا کند، قدم اوّل اين است که اين خواسته را به صورت يک گفتمان پذيرفته شده دربياوريم» « گفتمان يعني باور عمومي؛ يعني آن چيزي که به صورت يک سخنِ مورد قبول عموم تلقي بشود، مردم به آن توجه داشته باشند».
با اين شرايط به درستي مشخص نيست اگر دوباره به سراغ مسئولان، شخصيت ها و چهره هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي که در گزارش هاي خود از آن ها درباره تعداد صفحات سند چشم انداز سوال کرديم برويم آيا پاسخ دقيقي خواهند داد؟

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات