تبلیغات

دبير کل سابق ناتو در پروجکت سنديکت نوشت: محاسبات اشتباه روسيه در اوکراين

دبير کل سابق ناتو در پروجکت سنديکت نوشت: محاسبات اشتباه روسيه در اوکراين

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

تهاجم روسيه عليه اوکراين يکي از بزرگترين تراژدي هاي دوران ما است، نه تنها به خاطر هزينه هاي انساني که برجاي گذاشته است، بلکه چون کاملاً بيهوده بوده است. در واقع رهبران روسيه اساساً درباره نيات غرب دچار قضاوت اشتباه شدند و رويارويي اي که منافع هر دو طرف را تضعيف مي کند کاملاً غير ضروري بوده است.
روسيه و غرب -با اقتصادهاي به هم پيوسته و اهداف سياسي بسياري که در اروپا و نقاط ديگر با يکديگر با هم همپوشاني دارد- از همکاري هاي صلح آميز دستاورد بيشتري کسب خواهند کرد. اما کرملين به جاي همکاري با قدرت هاي غربي براي دستيابي به رفاه مشترک، از شرکاي خارجي اش روي برگردانده است.
دليل مشخص است: روسيه گسترش تدريجي اتحاديه اروپا و ناتو را تلاشي براي محاصره و تهديد خودش قلمداد مي کند. از ديد روس ها که از کشورهاي شوروي سابق استقبال مي کند، اتحاديه اروپا و ناتو به وضوح در تلاش براي تضعيف روسيه هستند. چنين تفسيري موجب شد تا روسيه در پاسخ به طرح اوکراين مبني بر امضاي موافقت نامه همکاري با اتحاديه اروپا، کريمه را به خودش ملحق کند و درگيري در شرق اوکراين را راه بيندازد.
اما تفسير روسيه آَشکارا غلط بوده است. من مي توانم اين را به قاطعيت بگويم. چون در زماني که نخست وزير دانمارک بودم، نشست اتحاديه اروپا در کپنهاگ را مديريت کردم. در اين نشست رهبران اروپايي بر روي بزرگترين سياست گسترش به توافق رسيدند و در زماني که دبير کل ناتو بودم، پنج سال مديريت شوراي ناتو-روسيه را به منظور ايجاد همکاري با بزرگترين همسايه مان را مديريت کردم.
حقيقت اين است که دموکراسي هاي جوان اروپاي مرکزي و شرقي مشتاق پيوستن به اتحاديه اروپا و ناتو هستند -و براي عضويت به سختي در حال تلاش هستند- چون معتقد به صلح، پيشرفت و رفاه هستند. جاه طلبي هاي اين کشورها و نه انتقام از روسيه گرفتن، دليل گسترش اتحاديه اروپا و ناتو است.
روسيه نبايد از تصميم همسايگانش مبني بر تعامل با اتحاديه اروپا و ناتو که راه را براي پيشرفت اقتصادي و پيشرفت هاي امنيتي هموار مي کند، افسوس بخورد. اتحاديه اروپا و ناتو از ايجاد نهادهاي دموکراتيک قدرتمند که بر پايه حکومت قانون و احترام به اقليت ها، ظهور اقتصادهاي با ثبات و پويا و راه حل هاي صلح آميز براي منازعات مرزي، ايجاد شده اند، حمايت مي کند.
يک اروپاي مرکزي و شرقي امن و مرفه، به نفع همگان و به ويژه روسيه است. امروز، اتحاديه اروپا بزرگترين بازار خارجي روسيه است و قسمت عمده اي از صادرات اين کشور به آن دسته از اعضايي صورت مي گيرد که در سال 2004 به اين اتحاديه پيوسته اند و هم مرز بودن روسيه با اتحاديه اروپا فاصله بسياري از تهديد بودن دارد، بلکه منجر به ايجاد ثبات و امنيت در همه جبهه ها مي شود.
در حقيقت هيچ کدام از متحدين ناتو قصد حمله به روسيه را ندارند چون چنين اقدامي سرپيچي از اصول کليدي قوانين بين المللي است: احترام به استقلال ديگر کشورها. در پرونده منازعات مرزي، اعضاي ناتو متعهد به پيدا کردن راه حل هاي غير خشونت آميز هستند.
الان زمان اين رسيده است که روسيه روابطش با غرب را مجدداً تنظيم کند. اولين قدم براي اتحاديه اروپا، ايالات متحده و ديگر اعضاي ناتو اين است که مزاياي همکاري و هزينه هاي رويارويي را نشان دهند. اين به معناي ادامه تحريم ها عليه روسيه در کنار ارائه کمک هاي اقتصادي به اوکراين است. از نقطه نظر امنيتي، ناتو بايد دفاع سرزميني خودش را همراه با بهبود قابليت هاي دفاعي اوکراين با کمک متحدين ناتو، افزايش دهد. اتحاديه اروپا و ايالات متحده بايد محکم و متحد بر سياست هايشان بر در مقابل با روسيه پافشاري کنند.
وقتي صحبت از روسيه امروزي مي شود، دلجويي منجر به صلح نمي شود، بلکه بر عکس يک رويکرد آشتي جويانه فقط درگيري را طولاني تر خواهد کرد. هر چه زودتر غرب رهبران روسيه را متقاعد کند که به دنبال سقوط آنها نيست، اين مناقشه هرچه زودتر به پايان مي رسد. تنها زماني که روسيه مسير همکاري سازنده با اتحاديه اروپا، ناتو و ايالات متحده را در پيش بگيرد، آينده اي مرفه تر به دست مي آيد.

*آندرس راسموسن
ترجمه حسين هوشمند

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات