تبلیغات

جنگ جهاني سوم با هدف تجزيه منطقه

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

روسيه با موضعي راسخ و قدرت نظامي و اراده سياسي قدرتمند خود وارد سرزمين سوريه شده است، به معناي ديگر روسيه همانند دهه پنجاه و شست قرن گذشته ميلادي به خاورميانه بازگشته است. روسيه بازگشته تا موازنه اي بر اوضاع خشن و سوزنده جنگ سرد بي سابقه اي که بر جهان عرب مستولي شده است، ايجاد کند. وضعيتي که حيات برخي کشورها را از ريشه تهديد مي کند و امنيت ملي آنها را به مخاطره انداخته است. همه گزارش ها حاکي از آن است که ما در برابر نقشه جديدي هستيم که هيچ کس جز ساکنان و مردم اين منطقه هزينه آن را نمي پردازند، گويي قرار است آنها خواسته يا ناخواسته در يک موقعيت تاريخي ويژه قرار بگيرند.

تقريبا اطمينان حاصل شده است که قدرت هاي غربي به همراه روسيه به سوريه نيامده اند که ادعاهايي که بيان مي کنند را عملي کنند، به ويژه در مساله مبارزه با داعش و حمايت از ملت سوريه در برابر کشتار و ويراني که به جانشان افتاده است. بلکه همگي آمده اند تا نفوذ استراتژيکي براي خود بيابند، و از اين جاست که خطر حقيقي نمايان مي شود، ممکن است جنگ جهاني سومي به بهانه سرنگوني بشار اسد از قدرت يا جلوگيري از به راه افتادن حمام هاي خون روزانه که جان بي گناهان و بي دفاعان را مي گيرد، در بيفتد. اما اکثرا در چنين مراحلي قدرت هاي بزرگ به توافق مي رسند و مصالح و نقش ها را ميان خود تقسيم مي کنند همه را فراموش مي کنند. حتي شعارهايي که در ابتدا مي دادند را هم به دست فراموشي مي گذارند. آن چه نگران کننده است، اين است که سوريه به دو نوار شرقي، تحت نفوذ امريکا و ترکيه و غربي که سهم روسيه باشد، تقسيم شود.

ما بايد نسبت به اين رويکردها به هوش باشيم و آن را به مثابه زنگ خطري تصور کنيم. به ويژه که شاهديم همه کليدهاي حل بحران هاي منطقه به دست قدرت هاي بزرگ و نمايندگان آنها در جامعه جهاني افتاده که به هيچ وجه نمي توان به نيت خير آنها اميد و اطمينان داشت. آنها براي طرح هاي خبيثانه خود سرپوش هاي خيالي مشروعيت مي گذارند و کار خود را پيش مي برند. مراجعه اي به تاريخ کنيد، از عراق گرفته تا سودان و ليبي و يمن و الان سوريه، ببينيد قدرت هاي بزرگ چه کرده اند. ببينيد چه بر سر مردم آن کشورها آوردند. ايده تقسيم را هم ابتدا از سودان آغاز کردند و حالا رفته رفته مي روند سناريوي آن را در کشورهاي ديگر هم پيدا کنند. بهانه آن را هم دارند، اقليت در کنار اکثريت نمي تواند زندگي کند. نکته تاسف آور اين که معيار اين اقليت و اکثريت طايفه اي است. چه کسي بحث طايفه اي را در منطقه مطرح کرد؟ چه کسي بر آتش جنگ طايفه اي دميد؟ چه کسي به طايفه ها سلاح داد تا آنها به جان هم بيفتند؟ بحث شيعه – سني نخستين بار از کجا آغاز شد؟ داعش، جبهه النصره، گردان شام و غيره را چه کسي به وجود آورد و حمايت کرد؟
تنفسي کوتاه: راستي چرا دنياي آزاد و قدرت هاي بزرگ مدعي حقوق بشر عليه تروريسم صهيونيستي که بي گناهان را مي کشد و زمين هاي ديگران را غصب مي کند، داعش اسرائيلي که دو روي يک سکه اند، کاري نمي کند؟

*الاهرام
*هاني عماره

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات