تبلیغات

چهره ها/ "حامد بهداد " در اينستاگرام از بهانه گيري هاي دلش مي نويسد

  X  

چهره ها/ "حامد بهداد " در اينستاگرام از بهانه گيري هاي دلش مي نويسد

آخرين خبر/ حامد بهداد در اينستاگرامش نوشت: دﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺯدد
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﺭﻭﺯﻫﺎﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯآﺩﻡ ﻫﺎﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍپي ﺗﻮ ميﮔﺮﺩﺍﻧﺪ

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات