تبلیغات

«مريم وطن پور» خاله قاصدک بچه ها

خانواده سبز/ تعارف نداريم، بي شک مريم وطن پور (خاله قاصدک) در اين روزهاي تلويزيون يکي از ستاره هاي بي بديل برنامه هاي کودک است. دنياي بچه ها اين قدر براي مريم وطن پور جذاب است که گاهي اين لحن کودکانه را در تُن صدايش مي تواني به وضوح پيدا کني. وقتي از دنياي بچه ها از او مي پرسيدم برق عجيبي در چشم هايش موج مي زد. اين همه محبوبيت واقعا کار سختي است اما مريم وطن پور ببخشيد خاله قاصدک اين سال هاي تلويزيون به خوبي آن را براي خودش حفظ کرده. دوست داشتم ذوق بچه ها وقتي با او همراه هستند را ببينم که نشد اما در قاب تلويزيون به راحتي مي شود اين همه هيجان خالص را ديد.

شانزدهم مهرماه و روز جهاني کودک بهترين زمان براي گفتگو با کسي است که جانش به جان بچه ها وصل است. خودش مادر است و کودکي دارد به قول خودش قند عسل. «راستي، بچه ها چرا اين قدر تو را دوست دارند مريم وطن پور؟»

چرا خاله قاصدک!؟

پيشنهادش را خودم دادم. زماني که براي اجراي برنامه انتخاب شدم يک اسم ساده شبيه ايستگاه شادي براي برنامه انتخاب شده بود ولي من پيشنهاد اسم قاصدک را دادم.، اسم هاي ديگري هم به ذهنم رسيده بود، مثل باران يا سايه که اگر اون اسم ها انتخاب مي شود من خاله باران بچه ها مي شدم (خنده)، اما از آ«جايي که قاصدک هميشه برايم نماد خوش يمني و خبرهاي خوب را داشت با خودم فکر کردم که «خاله قاصدک» بهترين انتخاب ممکن است. اينجوري من شدم خاله قاصدک بچه ها، يادمه در بچگي هروقت قاصدکي را روي زمين، پله يا هرجايي مي ديدم خيلي ذوق مي کردم. هنوز هم همين طوره.

کار براي بچه هاي شگفت انگيزه؟

به جرات مي گويم به اندازه خود کلمه شگفت انگيز پر از اتفاقات نوستالوژي و منحصر به فرد. خودم پر از هيجانم به طبع، دلم مي خواهد که هميشه دور و برم پر باشد از اتفاقات هيجان انگيز. فقط يک طيف و گروه سني هستند که مي توانند من را از همه دغدغه ها و اتفاقات پيش آمده حتي شده براي چند ساعتي خلاص کنند آن هم بچه ها!

کودک درون مردم وطن پور؟

امان از اين کودک. همين الان هم دارم اين کودک درونم را کنار خودم با شيطنت و بازيگوشي هايش مي بينم. فقط الان با من لج کرده، قرار بود براي دخترکم پاستيل بخرم که نخريدم و حالا داره با اخم به من نگاه مي کنه. کودک درونم را به شدت دوست دارم و هميشه سرحال نگهش مي دارم. نمي دونم بگم خوشبختانه يا متاسفانه که اين دخترک بلا حتي دوست ندارد به مدرسه برود. انگار رشدش در همين پنج سالگي متوقف شده و با هم زندگي مي کنيم.

و اين علاقه به اجرا از کجا آغاز شد؟

خوب چهره مهربون خانم زهرا اديبي را به خاطر دارم. يک خانم مهربون که چشم هاي روشني هم داشتند. کلاس چهارم دبستان که بودم ايشان را ديدم و کلي ذوق کردم. با خانم گيتي خامنه استاد عزيزم که ازشون خيلي چيزها ياد گرفتم، در ماه رمضان امسال برنامه اي داشتم به نام«سحر اولي ها» که به همراه «مان» پسرم اين برنامه را اجرا مي کردم، تعريفي که خانم خامنه از من کردند که اجرات بي نظير بود و «ماني» هم عالي، چنان به عمق وجودم نشست که هنوز با يادآوري اون روز ته دلم غنج مي رود.

براي پسرت مامان مريمي يا خاله قاصدک؟

مامان مريم با خاله قاصدک فرق مي کند، خاله قاصدک در سخت ترين شرايط هم لبخند از صورتش محو نمي شود. يک جاهايي احساس مي کنم الان مادر بودن جواب نمي دهد و بايد از يک روش مهربانانه تري استفاده کنم و براي ماني خاله قاصدک مي شوم. با اينکه ماني من را خوب مي شناسد و مي داند که الان مريمم نه خاله قاصدک فرزند بزرگ کردن با فضاي فانتزي تلويزيون واقعا فرق مي کند. هميشه نمي شود لبخند زد و آفرين گفت، جاهايي بچه ها نياز به يک سختگيري هم دارند.

تصور اجرا در کودکي؟

عاشق اين کار بودم. حتي تمرين اجرا هم مي کردم. يادمه بچه که بودم خواهرهايم را دور خودم جمع مي کردم و مي گفتم به جاي تلويزيون بايد به من توجه کنيد و براشون انگليسي دست و پا شکسته حرف مي زدم. اجرا و بازي جزء روياي کودکي ام بود. در همين بچگي لحن مهربانانه داشتم. الان هم سعي مي کنم که به همان اندازه کودکي بلکه بيشتر مهربون باشم و اگر در اين بين فرصتي هم باشد به کار بازيگري مي پردازم.

درباره بچه هاي اين نسل؟

دنياي بچه ها زيادي پاک، سفيد و تميز. بچه هاي امروزي را که مي بينم با خودم مي گويم مگر مي شود اين همه باهوش بود. اين همه دانست، گاهي به معناي واقعي شگفت زده مي شوم. مگر مي شود اين همه دانايي داشت. چقدر خوبه که با بچه ها مثل بزرگترها رفتار کرد چون خيلي باهوشند. در قاب تلويزيون جرات نداري به بچه ها دروغ بگويي چون زود مي فهمند. دنياشون شبيه بهشت مي ماند به همان زيبايي.

انرژي بالايي در اجرا داري، چرا؟

وقتي بچه ها را در کنار خودم مي بينم انرژي دوچنداني مي گيرم. با اين که يک پسر يازده ساله دارم اما وقتي با کوچک ترين ذوق ماني بالا و پايين مي پرم و در خوشحالي بي نظيرش شريک مي شوم حالم خوب مي شود. اين در برنامه هاي من به خوبي نشان داده مي شود. فرقي نمي کند که برنامه چه باشد و من قرار است چه بکنم. تمام آن چيزي که از دستم بربيايد را براي خوبتر ديده شدن برنامه ام به کار مي برم. چون خيالم راحت است که خود خدا بهم انرژي مي دهد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات